Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Ciekawostki dotyczące gór.


Ile szczytów trzeba zdobyć,aby zaliczyć koronę ziemi?

N = 832

Brak wykresu dla pytania:


9
Są to: Mt. Everest, Masyw Vinsona, Aconcagua,McKinley,Kilimandżaro,Mt. Blanc,Elbrus, Góra Kościuszki oraz Puncak Jaya


Która Polka zdobyła jako pierwsza Koronę Ziemi ?

N = 822

Brak wykresu dla pytania:


ANNA CZERWIŃSKA
była pierwszą Polką w hi­sto­rii. Za­koń­czy­ła Koronę Ziemi wraz z wejściem na Everest 22 maja 2000 r. Martyna Woj­cie­chow­ska i Anna Lichota zdobyły Koronę w 2010 r.


W jakich jednostkach podają wysokość góry Amerykanie?

N = 825

Brak wykresu dla pytania:


W STOPACH
Wysokość typowo podawana jest w stopach, nawet gdy jest duża i wydawać by się mogło, że poręczniejsze będą jardy (1 jard = 3 stopy) Mount Everest ma 29029 stóp.


Które góry na naszej planecie są najstarsze?

N = 821

Brak wykresu dla pytania:


URAL
Ural to naj­star­sze góry na naszej pla­ne­cie. Na terenie wsi Alek­san­drów­ka znajduje się góra Ka­ran­da­sz, której wiek szacuje się na 4 miliardy lat.

Ile na świecie jest ośmiotysięczników?

N = 819

Brak wykresu dla pytania:


14
10 w Hi­ma­la­jach oraz 4 w Ka­ra­ko­rum. Szczyty od naj­wyż­sze­go: Mount Everest, K2, Kan­czen­dzon­ga, Lhotse, Makalu, Czo Oju, Dhau­la­gi­ri, Manaslu, Nanga Parbat, An­na­pur­na I, Ga­szer­brum I, Broad Peak, Ga­szer­brum II, Szi­sza­pang­ma


Polski himalaista Jerzy Kukuczka zdobył wszystkie ośmiotysięczniki.
Jako który?

N = 817

Brak wykresu dla pytania:


DRUGI NA ŚWIECIE
Zdobycie wszystkich czternastu szczytów zajęło Kukuczce 8 lat (1979-1987) Pierwszy dokonał tego Reinhold Messner w latach 1970-1986.


Na jakiej granicy leży Mount Everest?

N = 816

Brak wykresu dla pytania:


NEPALU I CHIN
Mount Everest leży na granicy Nepalu i należącego do Chin Tybetu. Standardowe podejście znajduje się po stronie Nepalu.


Jak nazywa się najwyższy szczyt Japonii?

N = 816

Brak wykresu dla pytania:


FUDŻI
To góra o wy­so­ko­ści 3 776 m, co czyni ją naj­wyższym szczytem Japonii. Co ciekawe, jest również aktywnym wulkanem i naukowcy twier­dzą, że niedługo może dać o sobie znać.


Kto odkrył Górę Kościuszki?

N = 815

Brak wykresu dla pytania:

PAWEŁ EDMUND STRZELECKI
Została odkryta i zdobyta 12 marca 1840 roku przez pol­skie­go po­dróż­ni­ka i odkrywcę Pawła Edmunda Strze­lec­kie­go i nazwana przez niego dla uczcze­nia pamięci gen. Tadeusza Ko­ściusz­ki.


Na jakiej górze zginął wybitny himalaista Jerzy Kukuczka?

N = 816

Brak wykresu dla pytania:


LHOTSE
Jerzy Kukuczka zginął na wysokości 8300 metrów 24 października 1989r podczas wejścia na Lhotse nową drogą przez słynną, niezdobytą wówczas południową ścianą.Jak nazywamy górę stworzoną przez wiatr?

N = 814

Brak wykresu dla pytania:


GÓRA EOLICZNA
Nazwa "Góra eolicz­na" wzięła nazwę od grec­kie­go boga wiatru, Eola. Na­to­miast pagórki stwo­rzo­ne przez wiatr nazywamy rip­ple­mar­ka­mi.


Która z wymienionych niżej gór jest wulkanem?

N = 817

Brak wykresu dla pytania:


ELBRUS
Elbrus jest najwyższym wulkanem półkuli północnej. Można go uznać za wulkan aktywny. Ostatnia jego erupcja miała miejsce w roku 50 n.e.

Kto jako pierwszy Polak stanął na szczycie Mount Everest?

N = 817

Brak wykresu dla pytania:


WANDA RUTKIEWICZ
16 paź­dzier­ni­ka 1978 Wanda Rut­kie­wicz jako trzecia kobieta na świecie, pierwsza Eu­ro­pej­ka


Kto pierwszy zdobył Mount Everest zimą?

N = 819

Brak wykresu dla pytania:


LESZEK CICHY I KRZYSZTOF WIELICKI
22 listopada 1979r. Polacy (jako pierwsi) dostali pozwolenie na atakowanie najwyższej góry świata zimą. Wyprawa pod kierownictwem Andrzeja Zawady zakończyła się sukcesem 17 lutego 1980r.


Jak często korzystasz z internetu?

N = 820


Jakie masz wykształcenie?

N = 818


Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?

N = 816


Wybierz płeć:

N = 820

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2


Ile masz lat?

N = 818

 


W jakim województwie mieszkasz?

N = 818