Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Festiwale w Polsce

Wymień znane Ci muzyczne festiwale, odbywające się na terenie Polski:

N = 100

 
Czy brałeś udział w którymkolwiek z nich?

N = 100

Jeśli odpowiedziałeś "tak" na poprzednie pytanie, proszę, wskaż te festiwale, na których byłeś:

N = 100

 
Co sądzisz o ofercie festiwali w Polsce?

N = 100

Twój wiek?

N = 100