Opis raportu - Badanie nauczycieli - podręcznik MEN

Wśród badanych nauczycieli, którzy deklarują korzystanie z kilku podręczników w klasach pierwszych szkół podstawowych aż 75,9% z nich opiera prowadzenie zajęć o podręczniki inne niż rządowy "Nasz Elementarz". Zatem - mimo obligatoryjności ministerialnego podręcznika, w niektórych szkołach nadal wykorzystywane są podręczniki wydane w poprzednich latach. 
Zdecydowana większość badanych nauczycieli, którzy korzystają z podręcznika MEN ocenia go raczej i bardzo źle. Liczba wskazań na słabości podręcznika MEN czterokrotnie przewyższa liczbę wskazań o jego zalety. Badani nauczyciele zwracali uwagę przede wszystkim na słabości związane z edukacją matematyczną i brakiem indywidualizacji nauczania, za małą ilość materiałów do rozwijania umiejętności rachunkowych, nieprzemyślaną kolejność wprowadzania liter.  Niemal 3 badanych wskazało na niską trwałość rządowego podręcznika. Ponad połowa respondentów wskazała na niewłaściwe stopniowanie trudności tekstów do czytania, zbyt małą liczbę ?czytanek?,  za małą ilość treści przyrodniczych i  nieciekawą szatę graficzną. Badani zauważyli również szereg błędów merytorycznych i metodycznych zawartych w "Naszym Elementarzu", materiał niedostosowany do poziomu uczniów pierwszych klas oraz pomijanie treści religijnych, politycznych i patriotycznych. Dla zdecydowanej większości badanych nauczycieli główną zaletą podręcznika wydanego przez MEN jest to, że jest on bezpłatny. Ponad połowa badanych nauczycieli deklaruje, że w pierwszym semestrze pracy z rządowym podręcznikiem zniszczeniu uległo do 40% elementarzy. 

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród 18 016 nauczycieli w terminie 22.01.-08.02.2015 r. Analizą objęto grupę 1697 nauczycieli, którzy w pełni wypełnili ankietę. Próba została dobrana w sposób celowy. 

Zobacz inne raporty