Opis raportu - Charytatywność i pomaganie

To właśnie one były najczęściej wymieniane jako angażujące się publicznie w akcje charytatywne, a jednocześnie jako wzory publicznego pomagania.

 

Co ciekawe, zdaniem większości internautów w wolontariacie brakuje czołowych polityków, m.in. obecnego lub byłego Premiera RP oraz Prezydenta RP.

Nota metodologiczna

Głównym celem badania była analiza postaw internautów wobec pomagania. Badanie postaw obejmowało badanie wiedzy, opinii i zachowań związanych z pomaganiem, również w formie on-line. Badanie zostało przeprowadzone przez serwis StudentsWatch.pl we współpracy z Siepomaga.pl w dniach 15-31 grudnia 2011. Łącznie przebadano 1000 respondentów powyżej 16 roku życia, będących użytkownikami serwisów StudentsWatch.pl oraz Siepomaga.pl Badanie zrealizowane za pomocą metody indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych on-line (CAWI)

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem na temat pomagania

Zobacz inne raporty