Opis raportu - Opinia o centrach handlowych - wersja rozszerzona

Raport zawiera m.in

  • Najbardziej atrakcyjne wydarzenia w centrum handlowym
  • Uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych
  • Preferencje zakupowe
  • Segmentacja klientów centrów handlowych


Pałna wersja raportu dostępna: TutajBadanie zostało przeprowadzone w dniach 14-22.10.2013 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku 18+. Zebrano łącznie 1000 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 11 pytań badawczych i został opracowany przez SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu 3S zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl.

Zobacz inne raporty