Opis raportu - Dialog kluczem do sukcesu lokalnych inwestycji - Community Relations w oczach społeczeństwa


Metodologia badania

O badaniu Badanie zostało przeprowadzone metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję badawczą SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl Do udziału w badaniu zaproszono osoby, które ukończyły 16 lat. Zebrano łącznie 995 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 20 pytań badawczych uzupełnionych o pytania metryczkowe. Kwestionariusz został opracowany przez On Board PR przy konsultacji SW Research.

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty