Baza ankiet

 

Baza ankiet - do czego służy?

Baza ankiet to miejsce, w którym możesz umieścić utworzoną w systemie 3S ankietę i realizować wywiady na zarejestrowanych panelistach, którzy z niej korzystają.

Jak umieścić ankietę w bazie ankiet?

Gdy utworzysz/zapiszesz edytowany projekt zobaczysz Listę Projektów:


Projekt jest jeszcze nieaktywny (1) i nie jest dopuszczony do bazy ankiet - żółte światło (2) Aby szybko rozpocząć zbieranie danych skorzystaj z "Szybkiej edycji" ankiety.
Kliknij na flagę (dowolnego koloru) Ankieta w przygotowaniu i zmień poniższe ustawienia:Status ankiety na zbieranie danych (1)
Datę startu i zakończenia (2). Jeśli data startu będzie w przyszłości lub data zakończenia w przeszłości, ankieta będzie nieaktywna.
Wybierz grupę docelową na (...) + umieszczneie w bazie ankiet. W przypadku wybrania opcji: Ankieta dla zarejestrowanych w panelu internetowym - ankieta jest dostępna tylko dla osób zarejestrowanych w panelu internetowym. W przypadku wybrania opcji (...) + umieszczenie w bazie ankiet - ankieta pojawia się w bazie ankiet.
Wskaż czy osoby trzecie mogą mieć dostęp do wyników w formie wykresów:


Ocenianie ankiety (opcjonalnie)

Możesz przeznaczyć swoją ankietę do oceny przez zespół SW i/lub przez panelistów. Ocenianie ankiety odbywa się na ekranie podziękowania po jej zakończenia. Każdy panelista może ocenić ankietę tylko jeden raz. Ocena odbywa się na skali 1-10, gdzie 1 to najgorsza a 10 najleposza ocena Twojej ankiety.

Przepisanie punktów za średnią ocenę ankiety od respondentów następuje, gdy min. 10% wypełniających ją oceni. Ankietę utworzoną z planu Free ocenić musi 10 osób, Basic - 50 osób, Premium - 100 osób.
Punkty SocialPoints od zespołu SW dopisywane są do ankiety bezpośrednio po dodaniu.
Więcej informacji na temat punktów SocialPoints znajdziesz w regulaminie Tutaj

Dodatkowy punkt za maksymalne wypełnienie Twojej ankiety

Jeśli Twoją ankietę wypełni maksymalna możliwa liczba respondentów, otrzymasz dodatkowy SocialPoint.
Maksymalna liczba wywiadów zależy od Twojego planu. Informację o tym ile osób musi maksymalnie wypełnić Twoją ankietę znajdziesz w Liście Projektów.

Moderacja i umieszczanie ankiet przez administratora

Każda ankieta przeznaczona do moderacji musi spełniać kilka warunków:

 1. Poprawne ustawienie statusu : Projekt musi być aktywny (flaga zielona) = aktualny czas jej trwania znajduje się pomiędzy datą startu a zakończenia. Jeśli nie wiesz czy ankieta jest aktywna - kliknij na jej link i wypełnij ją bez logowania. Ankieta musi mieć ustawioną grupę docelową na + umieszczneie w bazie ankiet. Administrator sprawdza TYLKO ankiety, które są przeznaczone do umieszczenia w bazie ankiet.
 2. Ankieta musi być możliwa do wypełnienia: ustawienia pytań, filtrów muszą umożliwiać jej wypełnienie w całości, aż do ekranu podziękowania za jej wypełnienie. Przykład: odrzucona zostanie ankieta, która wymusza wybranie wszystkich odpowiedzi w pytaniu wielokrotnego wyboru.
 3. Ankieta nie może zawierać wyraźnych wizualnych błędów (wynikających bądź z błędu systemu bądź z błędu ustawień). W przypadku błędów systemu moderator może skorygować ustawienia wizualne ankiety bez konsultacji z twórcą ankiety
 4. Ankieta nie może zawierać rażących błędów ortograficznych lub składniowych oraz pustych pytań, szczególnie: Uzupełnij treść pytania
 5. Ankieta nie może naruszać praw osób trzecich i dobrych obyczajów.
 6. Ankieta nie może dotyczyć tematyki serwisów konkurencyjnych np. podobnych do studentswatch / swpanel
 7. Ankieta nie może reklamować produkty lub usługi.
 8. Ankieta musi zawierać co najmniej jedno pytanie nie będące pytaniem metryczkowym, o socjodemografię tj. wiek, płeć, dochód, miejsce zamieszkania itd.
Prosimy o testowanie ankiet przed przekazaniem ich do moderacji.
Moderacja trwa do ok 6 h roboczych.
Wszystkie powyższe uwagi dotyczą także projektów Premium.

Ocenianie ankiety przez administratora

Każda ankieta, która jest przeznaczona do oceny podlega ocenie przez administratora. W trakcie oceny administrator kieruje się poniższymi przesłankami:

 1. Czy ankieta jest interesująca dla respondentów?
 2. Liczba pytań w ankiecie
 3. Czy pytania wyczerpują temat badania?
 4. Poprawność doboru typów pytań
 5. Podziały storn, poprawnie stosowana logika (pokazywanie/ukrywanie pytań) w zalezności od odpowiedzi respondentów
 6. Odpowiednio dobrana kolorystyka ankiety
 7. Stosowanie multimediów w ankiecie (zdjęć, filmów)
 8. Podziękowanie panelistom za udział w ankiecie
 9. Pomysłowość, odkrywczość

Otrzymywanie punktów za wypełnienie ankiet z bazy ankiet przez respondentów

Ankiety umieszczone w bazie ankiet są punktowane dla respondentów zależnie od posiadanego przez twórcę ankiety planu.
Jeśli posiadasz pakiet Free - Twoi respondenci otrzymają 1 SocialPoint; Basic = 3 SP, Premium = 5 SP, Biznes = 7 SP, Enterprise = 10 SP. Jeśli posiadasz wyróżnienie projektu w wersji akademickiej - Twoi respondenci otrzymają 5 punktów SocialPoints. Punkty te są wyświetlane przy każdym projekcie umieszczonym w bazie ankiet.

Dlaczego moja ankieta nie została umieszczona w bazie ankiet?

Najczęstsze przyczyny:

 • Ankieta nie została ustawiona poprawnie. Sprawdź czy ankieta jest aktywna i przeznaczona do dodania do bazy ankiet
 • Ankieta ma datę startu ustawioną na ponad 3 tyg. wstećz. Zmień datę startu ankiety na aktualny dzień.
 • Ankieta zawiera rażące błędy
 • Ankieta jest skopiowana i spamuje bazę ankiet