Baza wyników ankiet (beta)

Dziecko kontra szkoła

szkoła

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-18 do 2015-02-28

.Jak zdaniem Pana(i) szkoła wywiązuje się z obowiązku op...Czy Pana(i) dziecko czuje się w szkole bezpiecznie ?  Czy Pana(i) dziecko chętnie chodzi do szkoły ? Czy Pana(i) dziecko może liczyć w razie problemów na pom...Płeć Wiek Liczba osób w gospodarstwie domowym
Przejdź do wyników

Dziecko kontra szkoła 2

szkoła

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-19 do 2015-02-28

Czy Pana(i) dziecko spotkało się z przejawami agresji ze... Czy Pana(i) dziecko skarży się na inne problemy napotyk...Płeć Wiek Liczba osób w gospodarstwie domowym
Przejdź do wyników

Szkoła kontra rodzic

szkoła

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-20 do 2015-02-28

Czy są spełniane Pana(i) oczekiwania wobec szkoły jeżeli...Czy są spełniane Pana(i) oczekiwania wobec szkoły jeżeli...Czy są spełniane Pana(i) oczekiwania wobec szkoły jeżeli...Czy są spełniane Pana(i) oczekiwania wobec szkoły jeżeli...Płeć Wiek Liczba osób w gospodarstwie domowym
Przejdź do wyników

Szkoła kontra rodzic 2

szkoła

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-16 do 2015-02-28

Jak ocenia Pan(i) swoje kontakty z wychowawcą ?  Jak ocenia Pan(i) swoje kontakty z innymi nauczycielami ? Płeć Wiek Liczba osób w gospodarstwie domowym
Przejdź do wyników

Szkoła kontra rodzic 3

szkoła

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-22 do 2015-02-28

Czy jest Pan(i) wystarczająco informowany o postępach w ...Czy informacje o dziecku są Panu(i) przekazywane w atmos...Czy są z Panem(nią) uzgadniane ewentualne działania wych...Płeć Czy wartości i postawy, które kształtuje szkoła są Panu(...Wiek Liczba osób w gospodarstwie domowym
Przejdź do wyników

Szkoła kontra rodzic 4

szkoła

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-23 do 2015-02-28

Czy zna Pan(i) wewnątrzszkolny system oceniania ?   Czy zna Pan(i) szkolny program wychowawczy ? Czy zna Pan(i) szkolny program profilaktyki ?  Czy zna Pan(i) programy nauczania ? Płeć Wiek Liczba osób w gospodarstwie domowym
Przejdź do wyników

Szkoła kontra rodzic 5

szkoła

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-23 do 2015-02-28

 Czy szkoła zachęca Pana (nią) do brania czynnego udział...Proszę ocenić swoje zaangażowanie w działalność szkoły ...Płeć Wiek Liczba osób w gospodarstwie domowym
Przejdź do wyników

Szkoła kontra rodzic 6

szkoła

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-24 do 2015-02-28

Czy gdyby była taka możliwość to ponownie wybrałby Pan(i...Jak Pana(i) zdaniem szkoła wywiązała się z zadań związan...Płeć Wiek Liczba osób w gospodarstwie domowym
Przejdź do wyników

Sport

sport

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-25 do 2015-02-28

Czy interesujesz się sportem? Czy rozmawiasz w domu na temat sportu? Czy chodzisz na imprezy sportowe? Płeć Wiek
Przejdź do wyników

Sport 2

sport

Utworzył: ewelina

Data badania: od 2015-02-27 do 2015-02-28

Czy liczba godzin wychowania fizycznego w szkole jest we...Czy chętnie ćwiczysz / ćwiczyłeś na lekcjach wychowania ...Czy lubisz/lubiłeś lekcje wychowania fizycznego? Co najbardziej lubisz/lubiłeś ćwiczyć na lekcjach wychow...Płeć Wiek
Przejdź do wyników