Analiza wyników ankiety "Czy ksiądz miał do tego prawo? Czy to moralne i zgodne z nauką Kościoła...?"

Czy ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego osobie, która przez ponad 20 lat była osobą wierzącą ale niepraktykującą, a której na krótko przed śmiercią ten sam ksiądz udzielił komunii św. i ostatniego namaszczenia (przedtem wysłuchując spowiedzi), tłumacząc rodzinie to faktem, że zmarły był niepraktykujący i sam postawił siebie poza wspólnotą chcreścijańską?