Analiza wyników ankiety "Nastroje... Kim jesteś?"

Jesteś optymistą czy raczej pesymistą?