Analiza wyników ankiety "Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza Polski..."

Jak ocenisz sytuację ekonomiczno-gospodarczą naszego kraju?