Analiza wyników ankiety "Kategoria"

Płeć
Masz prawo jazdy?
Za którym razem zdałaś/eś?
Jakiej kategorii?
Sytuacja zawodowa