Analiza wyników ankiety "saturator"

Czy miałeś okazję pić z saturatora?
Co piłeś najczęściej?
Płeć
Jak często korzystasz z Internetu?