Analiza wyników ankiety "piwnica"

Czy masz piwnicę?
Czy jest w niej okno?
Czy jest w niej oświetlenie?
Płeć
Jak często korzystasz z Internetu?