Analiza wyników ankiety "Straż Pożarna"

Jest w twojej miejscowości Straż Pożarna?
Widziałeś na żywo interwencję Straży Pożarnej?