Analiza wyników ankiety "Kościół"

Czy chodzisz regularnie do kościoła?
Czy chodzisz regularnie do spowiedzi?
Czy dajesz co łaska na tacę?
Czy uważasz, że księża wykorzystują swoja pozycję w społeczeństwie?
Czy proboszcz w Twojej parafii jest autorytetem dla wiernych?
Płeć
Wiek
Wielkość miejscowości