Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Medycyna, człowiek, choroby.


Ile wynosi prawidłowy poziom cholesterolu?

N = 763

Brak wykresu dla pytania:


do 200 mg/dl
Normy cholesterolu całkowitego określają jego maksymalny prawidłowy poziom w wysokości 180-200 mg/dl. Wynik pomiędzy 200-239 mg/dl opisuje się jako poziom podwyższony, natomiast przekraczający 240 mg/dl – jako wysoki.


Która choroba zwana jest syfilisem?

N = 758

Brak wykresu dla pytania:


KIŁA
W wielu językach choroba ko­ja­rzo­na była z Francją (w polskim zwana "fran­cą­"), gdyż to fran­cu­scy żoł­nie­rze w dużej mierze roz­nie­śli ją po Europie.

Niedobór żelaza w organizmie może powodować:

N = 754

Brak wykresu dla pytania:


WYPADANIE WŁOSÓW
Oto lista najczęstszych objawów niedoboru żelaza:
Ograniczenie wzrostu, ogólne osłabienie organizmu.
Depresja, melancholia, osłabienie umysłowe, trudności zzapamiętywaniem.
Bóle głowy, utrudnione oddychanie, palpitacje serca.
Wypadanie włosów, łamliwość paznokci, siniaki.
Osłabienie odporności, częste krwawienie znosa, bladość skóry.
Owrzodzenie języka, atakże błony śluzowej jamy ustnej.
Nieregularne miesiączki lub całkowity ich zanik.
Neurastenia, dolegliwości oskrzelowe, astma.
Łaknienie spaczone, czyli apetyt naprodukty nieutożsamiane ztradycyjnymi pokarmami, np.krochmal, tynk, papier czyplastelina

Gdzie w ludzkim ciele znajduje się kość łódeczkowata?

N = 756

Brak wykresu dla pytania:


W NADGARSTKU
Kość łó­decz­ko­wa­ta znajduje się pomiędzy dłonią a przed­ra­mie­nie­m, po stronie kciuka.


Z ilu opon mózgowych składa się mózg?

N = 756

Brak wykresu dla pytania:


3
Mózg i rdzeń kręgowy otaczają 3 łącznotkankowe błony zwaneoponami. Od zewnątrz znajduje sięopona twarda, dalejpajęczynówkaiopona miękka.


Jaki hormon produkuje szyszynka?

N = 754

Brak wykresu dla pytania:


MELANINĘ I SEROTOINĘ
Szy­szyn­ka pro­du­ku­je melaninę i se­ra­to­ni­nę od­po­wie­dzial­ną za sen i rytm bio­lo­gicz­ny. W ciagu dnia wydziela se­ro­to­ni­nę, a gdy robi się ciemno zachodzi synteza se­ro­to­ni­ny w me­la­to­ni­nę.


Jakie jest prawidłowe optymalne ciśnienie krwi?

N = 755

Brak wykresu dla pytania:


120/80


Czym jest Lumbago?

N = 753

Brak wykresu dla pytania:


BÓLEM OKOLICY LĘDŹWI
Lumbago jest jedną z naj­czę­ściej zgła­sza­nych do­le­gli­wo­ści. Szacuje się, że ok. 60-80% po­pu­la­cji ogólnej do­świad­cza jej przy­naj­mniej raz w życiu, w danym momencie na ból okolicy lę­dź­wio­wej skarży się 15-30% po­pu­la­cji, na­to­miast w ciągu miesiąca 30-40%


Ile kości ma dorosły człowiek?

N = 753

Brak wykresu dla pytania:


206
Zaraz po urodzeniu człowiek posiada ponad 270 oddzielnych kości. Jednak podczas dorastania wiele z nich się łączy ( w czaszce, kręgosłupie) Ostatecznie prowadzi to do liczby 206 oddzielnych kości u osoby dorosłej.


Woda kokosowa może może być stosowana jako...

N = 755

Brak wykresu dla pytania:


OSOCZE WE KRWI
Wodę kokosową można stosować jako osocze we krwi. Jest tak, ponieważ ma podobny skład do osocza.


Stan nieprzytomności to efekt wyłączenia czego w organizmie?

N = 754

Brak wykresu dla pytania:


KORY MÓZGOWEJ
Nieprzytomność, utrata przytomności, stan zaburzenia czynności układu nerwowego, przede wszystkim wyłączenia kory mózgowej. Jest to stan zagrożenia życia, mimo, że oddychanie oraz krążenie mogą być utrzymane i bez względu na wywołujące ten stan przyczynę.


Ile skóry tracimy każdego dnia?

N = 754

Brak wykresu dla pytania:


1,5 G
1,5g naskórka dziennie odpada od ciała. Złusz­czo­nym na­skór­kiem żywią się np. roz­to­cza.


Ile kości posiada ludzka stopa (łącznie z kostką)?

N = 756

Brak wykresu dla pytania:


26
Stopa może wydawać się prosta w po­rów­na­niu z ręką, ale jej me­cha­nicz­na kon­struk­cja jest podobnie złożona. Stopa zawiera 26 kości, 33 stawy (20 z nich jest aktywna prze­gu­bo­wo) oraz ponad 100 mięśni.


Ile powinien wynosić prawidłowy poziom cukru we krwi?

N = 752

Brak wykresu dla pytania:


60-100 mg/dl
U osób dorosłych glukoza na czczo powinna mieścić się w normie, która wynosi poniżej 100 mg/dl, glikemia poposiłkowa powinna wynosić poniżej 140 mg/dl. Jest to prawidłowy poziom cukru we krwi.


Do tej pory udało się wyeliminować tylko jedną chorobę zakaźną, którą?

N = 755

Brak wykresu dla pytania:


OSPĘ PRAWDZIWĄ
Po przeprowadzonychw XIX i XX wieku kampaniach szczepień WHO ostatecznie ogłosiło wyeliminowanie ospy w roku 1979. Udało się to w dużej mierze dzięki temu,że ospa przenosiła się jedynie poprzez ludzi, a nie- jak wiele innych chorób- poprzez zwierzęta.


Jak często korzystasz z internetu?

N = 755


Jakie masz wykształcenie?

N = 756


Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?

N = 755


Wybierz płeć:

N = 754

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2


Ile masz lat?

N = 754

 


W jakim województwie mieszkasz?

N = 757