Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Kościół i polityka

Czy jesteś osobą wierzącą i chodzisz regularnie do kościoła?

N = 501

Czy w Twoim kościele w dzisiejszą niedzielę (6.10.), był odczytywany list abp. Gocłowskiego na temat wyborów?

N = 501

W liście tym Gocłowski, nie wskazuje na kogo mają głosować katolicy, podaje jednak charakterystykę polityków, akceptowanych przez katolików a tym samym kościół katolicki w Polsce.

Czy odniosłeś/aś wrażenie, że tak scharakteryzowanych polityków, nie ma w Polsce, bez względu na opcję polityczną?

N = 501

Z treści listu, wynika m. in. to, że katolicy nie mogą głosować np. na rozwodników, ludzi mających lewicowe poglądy, nie pomagającym np. uchodźcom, uznającym prawa ludzi o innej orientacji seksualnej, itp.

Czy ta treść listu, jest 'pobożnym życzeniem' metropolity poznańskiego, nie mającym żadnego znaczenia i odzwierciedlenia w rzeczywistości?

N = 501

Czy znasz polityka, który jest uczciwy, sumienny, dla którego rządzenie jest MISJĄ a nie źródłem do wzbogacenie się, który zarówno w polityce jak i w życiu prywatnym kieruje się wysoką moralnością?

N = 501

Czy wg. Ciebie, list podobnej treści, oficjalnie nakazujący katolikom, jedynie uczestnictwo w wyborach, jako obywatelski obowiązek; mający jednak ukryte przesłanie aby głosować na jedną partię, która dosłownie 'chroni' kościół, przed np. likwidacją funduszu kościelnego, dotując przedsięwzięcia niektórych duchownych, itp. jest przynajmniej nie na miejscu, żeby nie powiedzieć naganne?

N = 501