Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Quiz astronomiczny.


Ile trwa obrót Ziemi wokół osi?

N = 693

Brak wykresu dla pytania:


23 h 56 min 4 s
Jeden pełny obrót Ziemi trwa 23 h 56 min 4s. "Brakujące" minuty wynikają z przesunięcia Ziemi na orbicie - gdyby obrót Ziemi trwał dokładnie 24 h, to następnego dnia o tej samej porze Słońce nie znalazłoby się już w tym samym punkcie nieba.

Która planeta Układu Słonecznego jest najzimniejsza?

N = 689

Brak wykresu dla pytania:


URAN
Wewnętrzne ciepło Urana jest znacznie mniejsze niż pozostałych planet- olbrzymów, a strumień cieplny jest mały. Nie wiadomo dlaczego wnętrze Urana jest tak chłodne. Najniższą temperaturę zanotowano w tropopauzie Urana - była ona równa 49K ( - 224 stopnie Celciusza).


Która z planet Układu Słonecznego ma najmniejszą powierzchnie?

N = 688

Brak wykresu dla pytania:


MERKURY
Powierzchnia Merkurego to 75x10^6km^2, co stanowi 0,147 powierzchni Ziemi. Merkury jest zdecydowanie najmniejszą planetą Układu Słonecznego.


Z ilu planet obecnie składa się Układ Słoneczny?

N = 687

Brak wykresu dla pytania:


OŚMIU
Są to: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran oraz Neptun. Pluton od 2006 roku należy do planet karłatowatych.


Która z planet jest najjaśniejsza na ziemskim niebie?

N = 687

Brak wykresu dla pytania:


WENUS
Wenus jest zdecydowanie najjaśniejsza. Zawdzięcza to bliskiej odległości od oświetlającego jej Słońca oraz spowijającej ją gęstej warstwie jasnych chmur kwasu siarkowego.


Co to za planeta o jednolitym pozbawionym szczegółów wyglądzie?

N = 689

Brak wykresu dla pytania:


URAN

Górne warstwy atmosfery Uranaskładają się z zamrożonych kryształków metanu. W przeciwieństwie do pozostałych gazowych olbrzymów, nie widać na nim żadnych pasm oraz burz.

Czyimi imionami są nazwy księżyców Urana, jak Ariel, Tytania, Oberon i Miranda?

N = 688

Brak wykresu dla pytania:


BOHATERÓW SZTUK SZEKSPIRA
William Hershel, Anglik, odkrywca Urana i pierwszych jego księżyców, miał patrotyczne zapędy odnośnie nazewnictwa. Samego Urana nazwał Gwiazdą Jerzego, jednak nazwa ta została później zmieniona. Księżyce pozostały imionami z dzieł szekspira.


Ile jest księżyców wszystkich planet w Układzie Słonecznym?

N = 688

Brak wykresu dla pytania:


173
Planety skaliste księżyców mają mało: Ziemia jeden, Mars dwa, a Merkury i Wenus ani jednego. Za to pozostałe cztery planety naszego Systemu Słonecznego otacza rój naturalnych satelitów. Najwięcej ma ich Jowisz, bo aż 67, Saturn niewiele mniej 62, Uran 27, a Neptun 14.


Który księżyc jako jedyny posiada aktywne wulkany?

N = 688

Brak wykresu dla pytania:


IO
Jest to bardzo mały księżyc, który pozostaje pod ogromnym wpływem Jowisza. Siły Jowisza oraz jego Księżyców powodują pływy odkształcające satelitę. To w konsekwencji wytwarza tarcie wewnętrzne, w wyniku którego powstają ogromne ilości ciepła. Ciepło to jest uwalniane poprzez aktywności wulkaniczne.

Jak nazywa się supermasywna czarna dziura znajdująca się w Drodze mlecznej?

N = 684

Brak wykresu dla pytania:


SAGITTARIUS A
To monstrum o masie przekraczającej 4,3 miliona razy masę Słońca. Leży w centrum naszej galaktyki, wśród niezliczonych gwiazd i ogromnych chmur gazu i pyłu.


Ile czasu zajmuje światłu droga ze Słońca na Ziemię?

N = 686

Brak wykresu dla pytania:


8 MINUT
Odległość z Ziemi do Księżyca to około 1,2 sekundy świetlne. Do Słońca- około 8 minut. Do najbliższej gwiazdy Proxima Centauri- 5,46 lat.


Jakie "katastrofy naturalne" występują na księżycu?

N = 684

Brak wykresu dla pytania:


TRZĘSIENIA GRUNTU
Wstrząsy wywoływane są przez siły pływowe związane z silną grawitacją ziemską. Trzęsienia są słabsze niż na Ziemi,ale mogą trwać nawet do godziny.


Które z podanych ciał niebieskich jest największe?

N = 682

Brak wykresu dla pytania:


GANIMEDES
To największy z księżyców w Układzie Słonecznym (średnica 5268 km), większy od Merkurego (4879)


Które planety Układu Słonecznego nie posiadają naturalnych satelitów?

N = 684

Brak wykresu dla pytania:


MERKURY I WENUS
Tylko Merkury i Wenus nie posiadają naturalnych satelitów.


Księżyc, podobnie jak Słońce, wygląda
na dużo większy, gdy jest tuż nad horyzontem.
Cowywołuje ten efekt?

N = 683

Brak wykresu dla pytania:


BLISKOŚĆ INNYCH OBIEKTÓW
Złudzenie to znane jest od starożytności. Tuż nad horyzontem otaczające Księżyc dalekie chmury i obiekty (góry,drzewa) mają bardzo mały rozmiar kątowy, przez co Księżyc wydaje się większy.

Co stanowi najjaśniejszą część naszej galaktyki?

N = 682

Brak wykresu dla pytania:


GWIAZDOZBIÓR STRZELCA
Gwiazdozbiór Strzelca to najjaśniejsza część Drogi Mlecznej, która jest widoczna na fotografiach wykonanych za pomocą soczewek. W jego kierunku znajduje się środek Drogi Mlecznej.


Ile wynosi rok gwiezdny na Marsie?

N = 684

Brak wykresu dla pytania:

OKOŁO 687 DNI
Rok marsjański jest równy 687 dni ziemskich, co odpowiada 1,8809 roku ziemskiego.


Jak często korzystasz z internetu?

N = 684


Jakie masz wykształcenie?

N = 684


Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa? 

N = 685


Wybierz płeć:

N = 683

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2


Ile masz lat?

N = 684

 


W jakim województwie mieszkasz?

N = 685