Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: opinia RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM na temat wartości edukacji przedszkolnej

Płeć:

N = 151

miejsce zamieszkania:

N = 151

Ile Pani/Pan posiadadzieci w wieku przedszkolnym?

N = 151

Określ wiek dzieci (zaznacz kilka odpowiedzi, jeśli posiadasz więcej niż jedno dziecko)Uzupełnij treść pytania

N = 151

Określ płeć dzieci (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, wpisz innej odpowiedzi. Przykład: 1 dziewczynka, 2 chłopców)

N = 151

1. Jakie Pani/Pana zdaniem spełnia zadania przedszkole w zakresie wsparcia i opieki nad dzieckiem? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 151

2. Czy według Pani/ Pana są zadania, których przedszkole nie spełnia wobec wychowanka? Jeśli tak, to jakie? Uzasadnij odpowiedź.

N = 151

3. Jakich według Pani/Pana funkcji nie spełnia przedszkole? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Uzupełnij treść pytania

N = 150

4. Jakie Pani/Pana zdaniem wychowanie przedszkolne wykonuje działania w zakresie edukacyjnym? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 151

5. Czy uważa Pani/Pan, że przedszkole umożliwia opanowanie przez dziecko umiejętności społecznych? Jeśli tak, to w jaki sposób?

N = 151

6. Czy sądzi Pan/Pani, że wychowanie przedszkolne pomaga w kształtowaniu umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami?

N = 151

7. Jakie Pani/Pana zdaniem dziecko pozyskuje umiejętności społeczne uczęszczając do przedszkola? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 151

8. Czy według Pana/Pani, przedszkole umożliwia dziecku uzyskiwanie wiedzy o świecie?

N = 151

9. Jakie Pani/Pana zdaniem umiejętności w zakresie rozwoju umysłowego pomaga rozwijać wychowanie przedszkolne u dziecka? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 150

10. Jakie Pani/Pana zdaniem umiejętności motoryczne pozwala rozwijać placówka przedszkolna? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 150

11. Jakie występują rodzaje aktywności ruchowej w placówce, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 150

12. Jakie umiejętności dziecko może pozyskać w zakresie rozwoju emocjonalnego dzięki uczęszczaniu do przedszkola? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 150

13. Jakie według Pani/Pana czynności dziecka w przedszkolu wspierają umiejętności z zakresu twórczego? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 150

14. Jakie ze stosowanych aktywności w przedszkolu wspomagają rozwój dziecka w zakresie muzycznym? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

N = 150

15. Co myśli Pan/Pani o czynnym udziale dziecka zajęciach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu? Czy jest to korzystne? Proszę uzasadnić wypowiedź.

N = 151

 

16. Czym się Państwo kierowali przy wyborze przedszkola?

N = 151

 

17. Czego Pan/ Pani oczekuje wobec przedszkola?

N = 150