Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: LGBTQ

Co Pan/Pani sądzi o osobach innej orientacji?

N = 727

Czy zna Pan/Pani jakąś osobę odmiennej orientacji?

N = 727

Czy wie Pan/Pani co to jest na biseksualizm ipanseksualizm?

N = 727

Czy potrafi Pan/Pani zdefiniować biseksualizm i panseksualizm?

N = 727

Jak Pan/Pani ocenia sytuację osób odmiennej orientacji w Polsce?

N = 727

Płeć

N = 727

Wiek

N = 727