Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: " RASIZM..."

RASIZM JEST DZISIAJ 'EFEKTEM ZACHOWAŃ ' NA TLE INDYWIDUALNYM LUB GRUPOWYM , TWIERDZĄC , ŻE KOLOR SKÓRY DANEJ

JEDNOSTKI LUB GRUPY JEST ' NIE DO ZAAKCEPTOWANIA LUB NIE DO PRZYJĘCIA' PRZEZ PEWNE GRUPY PRZESTĘPCZE LUB OSOBY INDYWIDUDALNIE

'KARANE PRZESTĘPSTWEM' ... W ZWIĄZKU Z TYM MOŻEMY ZADAĆ SOBIE WIELE PYTAŃ A JEDNO Z NICH BRZMI: " NA ILE TRZEBA BYĆ OSOBĄ BEZ

JAKICHKOLWIEK 'GRANIC CZYSTEJ PRZYZWOITOŚCI' ; ' UCZCIWOŚĆI' ; 'SUMIENIA' CZY TEŻ PO PROSTU 'POSIADANIA PEWNEJ TOLERANCJI'

WOBEC OSÓB O INNYM KOLORZE SKÓRY, KTÓRAUWAŻA , ŻE DANA JEDNOSTKA LUB GRUPA JEST 'NIEGODNA ' ŻYĆ W SPOKOJU ; BYĆ TYM KIM CHCE, MIEĆ

SWOJE WŁASNE ŻYCIE BEZ WZGLĘDU NA TO CZY DANA OSOBA LUB GRUPA CHARAKTERYZUJE SIĘ 'SPECYFICZNYM DLA DANEJ RASY ' KOLOREM SKÓRY

NAJCZĘŚCIEJ...??? NO WŁAŚNIE ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE WCALE NIE JEST 'PROSTA' CHOĆ ' Z GÓRY ' BY SIĘ MOGŁO TAK WYDAWAĆ TYM WSZYSTKIM

KTÓRZY POSZUKUJĄ 'REALNEJ' ( CZYLI RZECZYWISTEJ) ZGODNEJ Z TYM CO WIDZĄ DOOKOŁA SIEBIE CODZIENNIE OSPOWIEDZI. TAK CZY SIAK , NALEŻY

PAMIĘTAĆ , ŻE OSOBA O INNYM KOLORZE SKÓRY - JEST OT TAK PO PROSTU TAKA SAMA JAK MY POD NASTĘPUJĄCYMI WZGLĘDAMI: ' RELIGII' ;

TYPU 'SWOJEGO WYZNANIA ' CZY TEŻ CHOĆBY NIGDZIE 'NIEZAWINIONEGO PRAWA ' DO ŻYCIA I POSIADANIA JUŻ OD URODZENIA TAK JAK CAŁA

RESZTA LUDZI ' GODNOŚCI CZŁOWIECZEJ'... ABY DALEJ KONTYNUOWAĆ TEN TEMAT , NALEŻY WSPOMNIEĆ O TYM , ŻE TAKIE 'POWIERZCHOWNE '

I 'CYNICZNE' 'OCENIANIE' DRUGIEJ OSOBY LUB DANEJ GRUPY ZE WZGLĘDU NA JEJ KOLOR SKÓRY JEST 'NIE DO PRZYJĘCIA' W WIELU KRAJACH

NA ŚWIECIE , GDZIE 'PANUJE TOLERANCJA I ZROZUMIENIE' W STOSUNKU DO OSOBY 'POKRZYWDZONEJ' ' KIEDY TO TA OTO 'OSOBA POKRZYWDZONA'

JEST NAJCZĘŚCIEJ WIDZIANA JAKO 'WRÓG ' DANEJ JEDNOSTKI , SPOŁECZNOŚCI LUB NARODU I KIEDY 'PODWAŻA SIĘ ' ZE WZGLĘDU NA KOLOR

SKÓRY ( RASĘ) PODSTAWOWY PRZEPIS LUB INACZEJ 'PRAWO' ; KTÓRE WYRAŹNIE NAM MÓWI , ŻE NIE MOŻNA NIKOGO W SWOIM ŻYCIU

'NISZCZYĆ' ; 'PONIŻAĆ', 'UŻYWAĆ WOBEC NIEJ LUB NIEGO' JAKIEJKOLWIEK 'FORMY AGRESJI'... NA SZCZĘŚCIE NALEŻY PAMIĘTAĆ , ŻE TO WSZYSTKO

CO NAZYWAMY 'RASIZMEM' , TĄ CAŁĄ 'CHORĄ IDEOLOGIĘ' ' KTÓRA ZOSTAŁA WYMYŚLONA PRZEZ ' NAPASTNIKÓW' ( JEŚLI TAK MOGĘ TO NAZWAĆ)

JEST CZYMŚ 'BARDZO SUBIEKTYWNYM' I TO NIE TYLKO DLATEGO , ŻE OSOBA O INNYM KOLORZE SKÓRY JEST UWAŻANA ZA 'WYLIENOWANĄ' ZE

SPOŁECZEŃSTWA - KIEDY TO JEST CHOCIAŻBY ' NIERÓWNO TRAKTOWANA' W RÓŻNYCH PAŃSTWOWYCH I NIE PAŃSTWOWYCH INSTYTUCJACH ;

NA DYSKOTECE CZY TEŻ FESTYNIE I WE WSZYSTKICH SFERACH ' WŁASNEGO ŻYCIA' ... MAM TAKA CICHĄ NADZIEJĘ, ŻE TO CO NAPISAŁAM

POWYŻEJ JEST 'OBIEKTYWNE' I 'ZROZUMIAŁE' I PRAGNĘ PODKREŚLIĆ, ŻE 'RASIZM ' POWINIEN ZOSTAĆ ' WYCOFANY' ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN

ŻYCIA CZŁOWIEKA.!!!

W ZWIĄZKU Z TYM MAM NASTĘPUJĄCE PYTANIE : JAKA JEST PAŃSTWA OPINIA NA POWYŻSZY TEMAT ????

N = 150

ILE MASZ LAT...???

N = 150