Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Ankiety

Płeć

N = 131

Czy miałeś wymierne korzyści z wypełniania ankiet przez internet?

N = 130

Wiek

N = 122

 

Województwo

N = 122