Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Tożsamość pracownicza

Duże znaczenie ma dla mnie wiedza na temat możliwości kariery w firmie, w której jestem zatrudniony/a/

N = 129

W pracy poczucie związania z firmą jest dla mnie kluczowe

N = 126

Stabilność zawodowa ma dla mnie duże znaczenie

N = 123

Lubię, gdy podział zadań w pracy jest jasno ustalony i przestrzegany

N = 125

Wsparcie otrzymywane od kolegów w pracy jest dla mnie bardzo ważne

N = 124

Akceptacja nowych okoliczności w życiu zawodowym sprawia mi duże trudności

N = 123

Czuję się kompetentny w swoim zawodzie niezależnie od miejsca pracy

N = 124

Lubię samodzielnie decydować o tym, co i w jaki sposób będę wykonywać

N = 126

Całkowicie odpowiadam za wykonywane przeze mnie zadania

N = 124

Nie obawiam się zmian, także tych związanych z pracą

N = 125

Chętnie podejmuję nowe wyzwania

N = 126

Lubię decydować o swoim rozwoju

N = 124

Chcę się czuć w pełni odpowiedzialny za moją karierę zawodową

N = 124

Lubię sam dysponować czasem, który przeznaczam na zadania zawodowe

N = 124

Przywiązuje się do ludzi, z którymi współpracuję

N = 125

Płeć

N = 126

Wiek

N = 118

 

Województwo

N = 120