Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Wiarygodność wyników polskich sondaży prowadzonych w różnych obszarach życia

Czy w Pani/Pana ocenie wyniki polskich sondaży prowadzonych w różnych obszarach są generalnie wiarygodne?

N = 698

Czy Pani/Panu zdarza sie brać udział w sondażach i czy zawsze mówi Pani/Pan w badaniu prawdę?
 

N = 705

Jakie jest Pani/Pana podejście do publikowanych wyników sondaży przeprowadzonych w różnych obszarach tematycznych naszego życia?

N = 705

Jak często Pani/Pan korzysta z Internetu?

N = 705

Pani/Pana miejsce zamieszkania:

N = 682

Pani/Pana wykształcenie:

N = 672

Pani/Pana wiek:

N = 666

Status Pani/Pana zatrudnienia:

N = 680

Płeć respondenta:

N = 684