Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Czy Polska zmarnuje szanse uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji...?

Jak podają media, zanosi się na to, że Polska w przypadku wydobycia gazu z łupków będzie miała jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie, który w praktyce spowoduje, że cała branża zajmująca się wydobyciem gazu z łupków zostanie obciążona siedmioma różnymi daninami, co stworzy sytuację, że łączne podatki i opłaty mogą nawet przekroczyć poziom 60% dochodów uzyskiwanych z wydobycia... Jeżeli przygotowywane projekty staną się faktem, to na pewno to nie zadziała na firmy jako element przyspieszenia poszukiwań i rozpoczęcia wydobycia. Czy w Pani/Pana ocenie istnieje znowu ogromne ryzyko, że Polska takimi decyzjami pogrzebie nadzieje na dywersyfikację i uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji?

N = 145

Czy Pani/Pana zdaniem Polska w aktualnej sytuacji nie powinna szybko wprowadzić sytemu zachęt dla firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem gazu z łupków?

N = 150

Jak często Pani/Pan korzysta z Internetu?

N = 150

Pani/Pana miejsce zamieszkania:

N = 137

Pani/Pana wykształcenie:

N = 139

Pani/Pana wiek:

N = 135

Status Pani/Pana zatrudnienia:

N = 139

Płeć respondenta:

N = 139