Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: INFORMACJA NA TEMAT PRÓB WYŁUDZANIA PUNKTÓW I SPAMOWANIA BAZY ANKIET

Brak wykresu dla pytania:

Szanowni Internauci,

otrzymaliśmy wiele zgłoszeń na temat oszustw polegających na "nabijaniu" punktów za ankiety. Stworzony przez nas system oceny ankiet jest wykorzystywany przez niektóre osoby. Wielu z Was zaproponowało kilka usprawnień systemu.Z tego powodu informujemy, że:

  1. wszystkie ankiety stworzone z pakietów Free, Basic, Premium nie będą automatycznie umieszczane w bazie ankiet - będą wymagały akceptacji administratora SW.
  2. punkty za ocenę ankiet będą przyznawane po uzyskaniu: dla pakietu FREE: 20 ocen, Basic: 50, Premium: 100 ocen ankiety.
  3. wprowadzamy dawne limity na ilość aktywnych projektów (pakiet Free - jeden aktywny projekt, Basic - 3, Premium - 5.
  4. osoby tworzące dużo ciekawych ankiet mogą otrzymać w przyszłości możliwość automatycznego umieszczania ankiet do bazy ankiet.
  5. do czasu wyjaśnienia sprawy - konta podejrzanych osób zostały zablokowane.

Zmiany mają na celu zachowanie dobrego poziomu tworzonych projektów. Ponad 90% wszystkich projektów jest dopuszczanych do bazy ankiet.

Dziękujemy za uwagę,

Zespół StudentsWatch.pl

Czy zgadzasz się z decyzją serwisu?

N = 758