Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: FILMY CO LUBIMY OGLADOAĆ.?

Jakie gatunki filmów lubisz ogladać.?

N = 101