Co z tą męskością? Problem oczami kobiet i mężczyzn

2012-07-24 11:30:03  

Prawie ¾ polskich mężczyzn za atrybuty męskości uważa sprawność seksualną oraz sprawność fizyczną. Dla kobiet natomiast to opiekuńczość, szacunek, stabilność materialna i  bezpieczeństwo stanowią filary męskości. Niewiele ponad połowa pań wskazuje sprawność seksualną, jako element męskości różnice w postrzeganiu tej kwestii wyjaśniają eksperci w najnowszym raporcie On Board PR „Zaburzenia seksualne u mężczyzn – obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany” zrealizowanym przez SW Research

Jak wynika z raportu Raport o zdrowiu Polaków „Zaburzenia seksualne u mężczyzn – obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany” przygotowanego na podstawie badań SW Research i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, mężczyźni tuż za sprawnością seksualną i fizyczną w dalszej kolejności, jako atrybuty męskości wymieniają zapewnienie rodzinie stabilności materialnej i bezpieczeństwa (63%) oraz opiekuńczość wobec kobiety (52%).

Co sprawia, że mężczyźni czują się bardziej męscy?

Wyniki badania pokazują również, że kobiety doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia, jakie dla mężczyzn pełni sprawność seksualna i fizyczna oraz zapewnienie rodzinie stabilności materialnej i bezpieczeństwa w budowaniu ich poczucia męskości. Największe różnice między płciami w postrzeganiu męskości widać szczególnie w odniesieniu do opiekuńczości wobec kobiety i okazywaniu jej szacunku. Ponad połowa mężczyzn uważa, że bycie opiekuńczym jest męskie, ale już tylko 24% kobiet uważa, że rzeczywiście te cechy świadczą według samych panów o ich męskości. Podobne różnice zachodzą w postrzeganiu męskości poprzez pryzmat licznych doświadczeń seksualnych. Posiadanie wielu partnerek seksualnych w życiu nie jest dla samych panów wyznacznikiem ich męskości, tylko 18% z nich przyznaje, że dzięki licznym doświadczeniom w alkowie mogą czuć się bardziej męscy. Natomiast, aż 31% kobiet sądzi, że posiadanie wielu partnerek seksualnych w życiu powoduje, że mężczyzna uznaje sam siebie za bardziej męskiego.

 

Mężczyźni podejmują starania w celu okazania kobietom opiekuńczości, szacunku i zainteresowania. Panie jednak często inaczej wyobrażają sobie takie zachowania, a tym samym nie zauważają i nie doceniają okazywanych przez mężczyzn uczuć. Tutaj dużą rolę mogą odegrać również stereotypy płci. Część z nich jest wynoszona z domu. Jeżeli dla kobiety archetyp ojca to mężczyzna opiekuńczy wobec rodziny, szanujący mamę itp., to tak też będzie widziała swoich przyszłych partnerów. Natomiast, jeżeli tatuś przychodzi do domu i tylko przedstawia swoje wymagania, jej postrzeganie mężczyzny będzie zupełnie inne – „mężczyźni to egoiści”. Drugie źródło wiedzy o mężczyznach to szkoły koedukacyjne. Dziewczęta w tym czasie wyprzedzają w dojrzewaniu chłopców, u których buzują hormony i wszystko kręci się wokół seksualności. Młode kobiety czują w tym czasie opór przed traktowaniem ich, jako obiektu erotycznego. I tak w konsekwencji tworzą się pewne opinie, które później funkcjonują już w życiu dorosłym – twierdzi prof. Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog i psychoterapeuta, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

 

Co tak naprawdę kobiety uznają za męskość?

W badaniu „Zaburzenia seksualne u mężczyzn – obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany” zapytano również kobiety, co one same uznają za coś, co powszechnie nazywamy „męskością”. Jak się okazało Panie definiują męskość według odmiennych atrybutów niż panowie. Dla kobiet opiekuńczość (76%), szacunek (73%), stabilność materialna i bezpieczeństwo (71%) stanowią filary męskości. Na sprawność seksualną, najczęściej wymienianą przez panów, jako atrybut męskości, wskazało tylko 54% pań.

 

Co dla Pani oznacza meskość?

 

Sprawność seksualna mężczyzny a poczucie własnej wartości

Jak pokazują wyniki badania dla ponad 72% mężczyzn sprawność seksualna zajmuje pierwszą pozycję na liście atrybutów męskości i sprawia, że czują się bardziej męscy. Jednocześnie prawie 90% panów uważa, że pojawienie się zaburzeń w tym obszarze aktywności powoduje obniżenie ich poczucia własnej wartości. Podobnie tę sytuację oceniają kobiety. 95% pań uważa, że zaburzenia seksualne mogą prowadzić do obniżenia własnej wartości partnera.

 

Co powoduje obniżenie poczucia własnej wartości u mężczyzn

 

Musimy przede wszystkim zacząć od tego, że męski mózg jest ewolucyjnie nastawiony na seks. Jeżeli mężczyzna na pierwszym miejscu w postrzeganiu siebie stawia swoją sprawność seksualną, na pewno właśnie to będzie stanowiło filar jego poczucia własnej wartości. Wszystko inne jest mniej ważne. Nawet zdrowie. Dlatego też część panów rezygnuje z leczenia różnych chorób, jeżeli lekarz im powie, że dana terapia może spowodować zaburzenia seksualne. To wszystko zależy od priorytetów, jakie ma mężczyzna – tłumaczy prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

 

***

Celem serii opracowań „Raport o zdrowiu Polaków”, jest wskazanie ważnych, ze społecznego punktu widzenia, tematów dotyczących zdrowia człowieka.

Pełne wyniki raportu będą dostępne już wkrótce na stronie www.onboard.pl oraz studentswatch.pl i swresearch.pl.

 

Patronem merytorycznym raportu jest Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Partnerami projektu są SW Research, Fundacja Wygrajmy Zdrowie oraz Wydawnictwo Z/W. Patronat medialny nad raportem objęły redakcje Puls Medycyny oraz Men’s Health.

Badanie zostało zrealizowane między 7 a 15 czerwca 2012 roku metodą internetowych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl. Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 1500 internautów w wieku 16-49 lat.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Dariusz Chrzanowski

On Board Public Relations Sp. z o.o.,

ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

tel.(+48 22) 321-51-00,

e- mail: dchrzanowski@onboard-sanmarkos.pl

 

Piotr Zimolzak

StudentsWatch Sp z o.o.

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

e-mail. p.zimolzak@studentswatch.plPodziel się


Pozostałe aktualności

Najnowsze projekty*

Zakończone badania - Wyniki*

MAJONEZ

Korale

Benzyna

Olej napędowy

*Lista prezentuje tylko projekty dopuszczone do publikacji przez Użytkowników SW lub Zleceniodawców.