Opis raportu - Kobiety w IT w Polsce (2018)

Celem badania było poznanie kobiet pracujących w branży IT w Polsce. Raport powstał we współpracy Fundacji Carrots, firm: Accenture, Connectis, Filttr, Kreatik, Newspoint i SW Research.Najważniejsze wnioski

  • Praca w IT jest satysfakcjonująca dla większego odsetka kobiet (72%) niż wśród pracujących poza IT (55%). Pomimo dużego zadowolenia są bardziej chętne do zmiany zajęcia.
  • Aż 63% spośród kobiet pracujących w IT zajmuje się rozwojem oprogramowania.
  • Aż 3/4 badanych pracowało kiedyś poza branżą IT - średni staż takiego zatrudnienia to prawie 4 lata. Średni staż pracy w IT to ponad 4,5 roku.
  • Technologie znane przez najwięcej osób to PL/SQL (56%), JavaScript (50%) oraz Java (46%). Najwyższa jest również ich subiektywna znajomość.
  • W zespołach, do których należą kobiety, pracuje średnio 3 razy więcej mężczyzn (3,4 kobiety / 10 mężczyzn).
  • 53% kobiet pracujących w IT i aż 61% pracujących poza nią uważa, że kobiecie trudniej niż mężczyźnie jest poradzić sobie w branży nowych technologii. 24% nie postrzega płci jako czynnika różnicującego.RAPORT:
Opis Metodologii

Celem badania było poznanie kobiet pracujących w branży IT w Polsce. Objęto nim szerszą grupę (kobiety pracujące w innych branżach oraz bezrobotne) w celu dostrzeżenia ewentualnych cech charakterystycznych właściwych dla interesujących nas przedstawicielek IT. Łącznie wypełnionych zostało 2048 ankiet. Podstawa oprocentowania przy odpowiedziach na poszczególne pytania jest różna, ponieważ ich zakres był uzależniony od wybieranych opcji. Przedstawiane są również dane z niepełnych wywiadów. Badanie było realizowane w terminie od 26 stycznia do 19 lutego 2018 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Informacje o badaniu były szeroko dystrybuowane w kanałach internetowych podmiotów zaangażowanych w realizację raportu oraz zaprzyjaźnionych grup zrzeszających kobiety pracujące w branży IT. Zebrane tą drogą informacje stały się podstawą prezentowanej diagnozy sytuacji kobiet związanych zawodowo z nowymi technologiami. Treść raportu została uzupełniona o analizę przekazów medialnych z 2017 r. pod kątem interesującego nas tematu oraz eksperckimi komentarzami osób związanych z branżą IT.
Zobacz inne raporty