Opis raportu - Raport z KAMPANII 'MOŻESZ TO ZMIENIĆ'

Badanie zostało zrealizowane w dniach 4-15 maja 2015r. metodą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych online (CAWI) na próbie 1012 respondentów -użytkowników ogólnopolskiego panelu SW Panel. W badaniu wzięły udział osoby w wieku 16+, z czego 80% stanowili mieszkańcy miejscowości pow. 20tys. Oprócz danych deklaratywnych, 272 osoby zostały przebadane za pomocą metodologii EmoTrack ?pomiaru emocji reklamy opartego na mimice, przy zastosowaniu kamery internetowej

 

Zobacz inne raporty