Opis raportu - Polska na wakacjach, czyli o promocji miejsc oczami turystów

Według odpowiedzi połowy Respondnetów, lokalny biznes może promować region z którego pochodzi poprzez podkreślanie wyjątkowego charakteru regionalnych produktów, z których korzysta.  

Z badania wysuwa również jasny wniosek, że Polacy chcą być dziś w komunikacji dotyczącej promocji zaskakiwani. Budowanie promocji wokół zabytków i ogólnych atrakcji miast i regionów nie jest już atrakcyjne dla odbiorców. Wyniki badania wskazują, że brakuje podstawowych informacji, a przeprowadzone już kampanie oceniane są nierzadko jako nudne  i powierzchowne. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-28 września 2014 r. metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) na zlecenie VMG PR. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SW Panel, a do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 16 do 60 lat. Zebrano łącznie 1007 w pełni wypełnione kwestionariusze. 

Zobacz inne raporty