Opis raportu - Śródmieście Warszawy nie dla rowerów - raport z badania Warsaw Watch 9

Najpopularniejszą formą spędzania czasu wolnego pozostają spotkania z przyjaciółmi (wskazanie 80,9 proc. badanych), następnie wyjścia do kina ( 67,2 proc.) oraz uprawianie sportu (65,8 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się: uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (52,8 proc.), wyjazdy krajowe (43,1 proc.), czy samodzielna nauka (29, 2 proc. wskazań). Na przeciwległym biegunie popularności znalazła się zaś nauka w formie kursów czy warsztatów - tę formę aktywności wybrało tylko 17,2 proc. respondentów. W porównaniu z rokiem 2013, wskaźniki popularności poszczególnych form wypoczynku spadły - przykładowo spotkania z przyjaciółmi o 3,1 punktu procentowego, a wyjścia do kina - o 2,8 punktu procentowego. Nie zmienia to jednak faktu, że są to wciąż najpopularniejsze formy wypoczynku mieszkańców stolicy.

Ankieta miała na celu zbadać jakość i dostępność ścieżek w stolicy, poziom bezpieczeństwa rowerzystów oraz ich interakcje z innymi uczestnikami ruchu drogowego. W pytaniu o najgorzej wyposażoną w ścieżki rowerowe dzielnicę, ankietowani najczęściej wskazywali Śródmieście (32,8 proc.), Pragę-Północ (13,7 proc.) oraz Pragę-Południe (8,7 proc.). Najlepiej zaopatrzony jest natomiast Ursynów (30,9 proc. wskazań), daleko za nim Bemowo i Wilanów (po 11 proc. wskazań). W skali całej stolicy, ankietowani słabo oceniają dostępność ścieżek. Na "trójkę" ocenia 45,2 proc. badanych, "dwójkę" daje 31 proc. badanych.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
Badanie "Warszawiacy na rowerach" zostało przeprowadzone w sierpniu 2014 roku , na reprezentatywnej grupie 555 respondentów, metodą wywiadów online (CAWI). Patronują mu stołeczne media i organizacje pozarządowe: fundacja Zdrowie Poprzez Sport; Radio Kampus, Radio Kolor, Radio Bemowo.fm; portale: Warszawa.pl, Warszawski Serwis Prasowy i Saska Kępa.info.
Zobacz inne raporty