Opis raportu - Badanie polskich graczy MMORPG/ MOBA - wersja full (płatna)

Jeżeli chodzi o graczy jako całość, Polski rynek już dawno przestał być rynkiem podrzędnym i zaniedbywanym. Kolejne produkty z polską lokalizacją, co okazuje się być istotnym czynnikiem, tylko to potwierdzają. Produkty te stanowią interesujący obszar nie tylko dla samych producentów i wydawców gier, ale także dla firm produkujących sprzęt komputerowy czy też, ze względu na dokonywanie przez graczy różnych transakcji, tych specjalizujących się w płatnościach.

Przygotowany przez nas raport został podzielony na siedem części. Każda z nich zawiera szereg informacji cennych dla wielu branż. Co znajduje się w naszym raporcie?

 • Zwyczaje związane z graniem w gry MMORGPG/MOBA
 • Znajomość i wizerunek gier i ich producentów/ wydawców
 • Styl gry
 • Postaci
 • Finanse
 • Zasoby sprzętowe / oprogramowanie
 • Dane społeczno-demograficzne

Dzięki naszemu raportowi możesz dowiedzieć się m.in. o:

 • Wieku, w którym gracze zaczęli grać
 • Ilości czasu poświęcanego na granie w ciągu tygodnia
 • Spontanicznej znajomości gier
 • Grach, w które obecnie grają gracze
 • Zależności między graniem w gry a dochodem respondenta
 • Najważniejszych elementach gier
 • Elementach zniechęcających
 • Najważniejszych elementach rozgrywki
 • Graniu razem z partnerem/-ką
 • Płatnościach w grach
 • Zarabianiu na graniu
 • Konfiguracji sprzętowej z podziałem m.in. na procesor i kartę graficzną
 • Dodatkowych akcesoriach używanych przez graczy
 • Poziomie wykształcenia respondentów
 • Dochodzie respondentów

Czy Twoja firma opiera swoją działalność na powyższych informacjach? A może potrzebujesz bardziej spersonalizowanej oferty? Zajrzyj do skróconego raportu Skrót raportu, sprawdź zawartość i skontaktuj się z nami!


Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-29.11.2013 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter celowy. Do badania zaproszono osoby, które grają w gry MMORPG lub MOBA. 67% próby stanowią zarejestrowani użytkownicy portalu mmorpg.org.pl Zebrano łącznie 1977 w pełni wypełnionych kwestionariuszy. Kwestionariusz wywiadu został opracowany przez agencję SW Research i składał się z 56 pytań badawczych. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu "3S System". Głównym celem badania było poznanie preferencji graczy, znajomości gier i ich producentów oraz zwyczajów graczy związanych z graniem w gry MMORPG oraz MOBA.

Szczegółowych informacji o raporcie udziela Mateusz Wachowiec:
m.wachowiec@swresearch.pl,
516 120 280

Zobacz inne raporty