Opis raportu - Centra handlowe - czyli dlaczego i w jakich centrach handlowych robimy zakupy


Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-22.10.2013 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 72 lat. Zebrano łącznie 1000 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 15 pytań badawczych i został opracowany przez On Board PR przy współpracy z SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu 3S zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl.

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty