Opis raportu - REWOLUCJA ŚMIECIOWA - zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi


Metodologia badania

Projekt badawczy "Zmiany w gospodarce odpadami" ma charakter cykliczny. Pierwszy etap badania został zrealizowany w dniach 19- -23.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWi) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 65 lat. Zebrano łącznie 815 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,5 punkta procentowego dla całej próby. drugi etap badania został przeprowadzony w dniach 30.07- -04.08.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWi) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. operatem losowania był panel internetowy SWpanel. pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 65 lat. Zebrano łącznie 789 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,6 punkta procentowego dla całej próby. Ponieważ okres miesiąca od wejścia w życie ustawy jest zbyt krótki, żeby właściwie ocenić skutki wprowadzonych zmian, dlatego planujemy powtórzenie badania po upływie kolejnych

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty