Opis raportu - Warsaw Watch 6 - wakacje w stolicy


Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.07-01.08 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 30 lat. Zebrano łącznie 608 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 4,1 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 9 pytań badawczych i został opracowany przez SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu "3S" zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl (dawniej StudentsWatch.pl).

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty