Opis raportu - Obawy Polaków przed podwyżkami cen energii - raport z 2 fali badania

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie portalu OptimalEnergy.pl, podwyżki cen energii elektrycznej mają najistotniejszy wpływ na stan domowego budżetu Polaków. W odniesieniu do płci ten wskaźnik w przypadku kobiet jest jeszcze wyższy i wynosi 63% w porównaniu do 53% mężczyzn.

Badanie zrealizowano w dniach 19-25 lipca 2013 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) na próbie 583 mieszkańców Polski powyżej 25 roku życia. Większość pytań skierowanych było do osób, które są odpowiedzialne za wybór sprzedawcy energii. Badanie jest reprezentatywne dla grupy Polaków w wieku 25-68 lat. Dopuszczalny błąd statystyczny nie przekracza 4,1%. Kwestionariusz wywiadu składał się z 38 pytań badawczych i został opracowany przy konsultacji z OptimalEnergy.pl. Za losowy dobór respondentów odpowiadał nasz internetowy panel badawczy. Wybór tej metody badawczej dał nam możliwość dotarcia do bardzo zróżnicowanej grupy respondentów, co pozytywnie przełożyło się na jakość otrzymanych wyników.

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty