Opis raportu - Aktywności sportowe młodych


Tematyka raportu:
1) Preferowane aktywności sportowe
2) Powody podejmowania i bariery zniechęcające do aktywności sportowej
3) Zdrowy styl życia
4) Korzystanie z pakietów sportowych i wydatki na sport

 

 

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SW Panel (dawniej: StudentsWatch.pl), do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 16 do 34 lat Zebrano łącznie 1841 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 2,3 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 25 pytań badawczych, został uzupełniony o pytania demograficzne. Kwestionariusz został opracowany przez SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu "3S" zintegrowanym z panelem internetowym SW Panel (dawniej: StudentsWatch.pl)

 

 

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty