Opis raportu - Kryzys w Social Media - raport z badania branży specjalistów SM

Kryzysy w Social Media w Polsce

Ponad połowa ankietowanych (52%) nie odnotowała sytuacji, którą określiłaby jako kryzysową. Jedna trzecia badanych (31%) wskazała, iż była taka sytuacja, natomiast aż 17% nie potrafiło stwierdzić, mimo dokładnego zdefiniowania pojęcia kryzysu, czy taka sytuacja zaistniała w ich firmie.

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-27 listopada 2012 roku na autorskim systemie 3S, będącym własnością agencji SW Research. Próba badawcza miała charakter losowo-kwotowy. Operatem losowania była baza firm idg. pl licząca ponad 20 tys. rekordów. Kwoty zostały ustalone proporcjonalnie do łącznego rozkładu województw i branży, w której działa firma. Z badania zostały wykluczone firmy specjalizujące się w marketingu i PR. Łącznie zebrano 259 całkowicie wypełnionych kwestionariuszy.

 

 

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty