Opis raportu - Warsaw Watch - edycja 3 - Inwestycje w Warszawie

Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz, kiedy według planów zostanie ukończona budowa drugiej linia metra?


Badanie zostało zrealizowane w dniach od 25 października do 4 listopada 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI). Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 1047 respondentów, z czego 551 osób stanowili mieszkańcy Warszawy, 110 osób - mieszkańcy warszawskiej strefy podmiejskiej, a 386 - osoby mieszkające poza strefą podmiejską Warszawy lub w innych województwach. Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl. Kwestionariusz wywiadu składał się z 30 pytań badawczych i został opracowany przez SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu ?3S? zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty