Opis raportu - Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej - bariery i szanse - raport z badania (bez komentarzy)

Badanie pokazuje jakie kompetencje cyfrowe są najczęściej wymienianie, a jakie stanowią problem dla respondentów

Badanie ujawnia też, kto chciałby wziąć udział w projekcie edukacyjnym dotyczącym cyfryzacji oraz które grupy społeczne, zdaniem respondentów, najbardziej potrzebują takiej edukacji

Kolejnymi kwestiami było badanie zainteresowania ucyfrowieniem dwóch dziedzin: administracji publicznej oraz publicznej służby zdrowiaBadanie zostało zrealizowane w dniach 15-22 sierpnia 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research

Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 739 Internautów w wieku 16-49 lat. Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl. Próba badawcza jest reprezentatywna dla populacji Polaków w wieku 16-49 pod względem łącznego rozkładu płci i kategorii wiekowych. Błąd statystyczny w badaniu nie przekracza 3,7 p. procentowego dla całej próby oraz 5,2 p. procentowego osobno dla populacji kobiet i mężczyzn

Kwestionariusz wywiadu składał się z 20 pytań badawczych i został opracowany wspólnie przez agencje OnBoard PR i SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu "3S" zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty