Opis raportu - Gaming w Polsce - raport z badania prezentowanego na PGA 2012 - wersja rozszerzona.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-23 września 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research

Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl ograniczony do osób w wieku od 16 do 60 lat.

W badaniu zebrano łącznie 895 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekracza 3,3 p. proc. dla całej próby oraz 3,6 p.proc. dla podpróby graczy

Kwestionariusz wywiadu składał się z 23 pytań badawczych uzupełnionych o pytania demograficzne i został opracowany przez agencję SW Research przy konsultacji agencji Monday PR. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu 3S zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty