Opis raportu - To nie męskość jest problemem - raport z badania na temat zdrowia Polaków

Badanie dostarcza odpowiedzi na pytanie o definicję męskości i o różnice w jej formułowaniu przez kobiety i mężczyzn. Projekt jako jeden z pierwszych porusza tematykę reakcji mężczyzn i kobiet na wiadomość o zaburzeniach seksualnych. Zostały zbadane także: sfera oczekiwań i pierwsze kroki podejmowane w celu rozwiązania problemów.Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-15 czerwca 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 1500 Internautów w wieku 16-49 lat. Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl. Próba badawcza jest reprezentatywna dla populacji polskich internautów w wieku 16-49 pod względem łącznego rozkładu płci i kategorii wiekowych. Dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu To nie męskość jest problemem (?!) nie przekracza 2,5 p.procentowego dla całej próby oraz 3,6 p.procentowego osobno dla populacji kobiet i mężczyzn. Kwestionariusz wywiadu składał się z 13 pytań badawczych (z czego 8 pytań zadano zarówno kobietom jak i mężczyznom) i został opracowany wspólnie przez agencje OnBoard PR i SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu 3S zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty