Opis raportu - Warsaw Watch - edycja 2 - warunki mieszkaniowe


Badanie zostało zrealizowane w dniach 10 - 27 lipca 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI). Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 532 mieszkańców Warszawy i okolic w wieku 16-44. Do danych z próby zastosowano wagi analityczne korygujące łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania w miejscowościach respondentów. Operatem losowania byli mieszkańcy Warszawy i okolic w wieku 18-44. zarejestrowani w panelu internetowym StudentsWatch.pl

Łącznie wysłano 2100 zaproszeń do badania, na które odpowiedziało 532 panelistów StudentsWatch.pl - response rate wyniósł 25,4% Kwestionariusz wywiadu składał się z 35 pytań i został opracowany przez SW Research

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty