Home / 3S System / Typy pytań

Typy pytań

Jednoodpowiedziowe zamknięte

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Najprostszy i najbardziej popularny typ pytania. Zadajemy je, gdy chcemy aby respondent wskazał tylko jedną z wykluczających się wzajemnie odpowiedzi (np. ulubiona marka lodów, województwo zamieszkania, kategoria wiekowa). W tym pytaniu suma odsetków odpowiedzi zawsze wynosi 100%.
 

Graficzna prezentacja wyników:
Wykres kołowy, histogram, wykres słupkowy

Wieloodpowiedziowe zamknięte

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Odpowiednik pytania jednoodpowiedziowego, jednak zamiast wymuszania wskazywania jednej odpowiedzi, respondent może wybrać kilka odpowiedzi jednocześnie. Stosujemy, gdy dostępne opcje nie są wzajemnie rozłączne (np. znane marki producentów lodów, ukończone kierunki studiów). Cechą charakterystyczną tego pytania jest brak sumowania odsetków na poszczególne odpowiedzi do 100%. W pytaniu można wprowadzać ograniczenia, np.: na liczbę udzielanych odpowiedzi (np. "wskaż co najwyżej 2 producentów marek lodów, których produkty kupujesz") lub opcji wykluczających pozostałe odpowiedzi (np. odpowiedź "nie znam żadnego producenta" wyklucza możliwość zaznaczenia innych producentów).  

Graficzna prezentacja wyników:
Wykres słupkowy

Jednoodpowiedziowe otwarte

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Pytanie zadajemy, gdy nie chcemy (np. gdy pragniemy poznać spontaniczną znajomość marki producentów lodów) lub nie możemy (np. ze względu na zbyt długą listę odpowiedzi lub chęć eksploracji tematyki) zaprezentować respondentowi dostępnych odpowiedzi. Odpowiedzi z tego typu pytania prawie zawsze wymagają stworzenia klucza kodowego ze swobodnie udzielanych odpowiedzi. Pytanie otwarte z kluczem kodowym ma takie same właściwości, co pytanie zamknięte wieloodpowiedziowe.  

Graficzna prezentacja wyników:
Wykres kołowy, histogram, wykres słupkowy

Wieloodpowiedziowe otwarte

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Pytanie które łączy w sobie zalety pytania otwartego z możliwością wielokrotnego wpisania tekstu. Ten typ pytania można wykorzystać, gdy chcemy zbadać np., znajomość marek top-of-mind lub znajomość spontaniczną. Ten typ pytania pozwala również na dołączenie odpowiedzi wykluczającej np. nie wiem/trudno powiedzieć. Analiza wyników zebranych za pomocą pytania otwartego wieloodpowiedziowego wymaga utworzenia kluczy kodowych, za pomocą których grupuje się podobne odpowiedzi.  

Graficzna prezentacja wyników:
Wordcloud lub wykres słupkowy z zakodowanymi odpowiedziami

Rangowane

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Wzbogaca możliwości pytania wielodopowiedziowego zamkniętego o możliwość porządkowania wskazywanych odpowiedzi w zależności od siły natężenia cechy (np. od najbardziej do najmniej lubianej marki producenta lodów, od najbardziej do najmniej istotnego czynnika przy kupowaniu lodów). Analiza pytania rangowanego pozwala na identyfikację cechy wskazywanej na pierwszym miejscu (mającej rangę 1) lub obliczeniu średniej rangi (pozycji na liście rangowej) wśród wszystkich cech.  

Graficzna prezentacja wyników:
Wykres słupkowy

Numeryczne

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Wzbogaca możliwości pytania wielodopowiedziowego otwartego o możliwość przypisania wartości liczbowej każdemu elementowi kafeterii.  

Graficzna prezentacja wyników:
Wykres słupkowy

Skalowane

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Posiada wszystkie cechy pytania jednoodpowiedziowego zamkniętego, przy czym prezentowane jest respondentowi w poziomie (zamiast listy odpowiedzi), dzięki czemu osiąga się wrażenie uporządkowania odpowiedzi bez straty cennego miejsca w wyglądzie kwestionariusza  

Graficzna prezentacja wyników:
Wykres kołowy, histogram, wykres słupkowy

Skalowane z suwakiem/suwakami

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Jest to odmiana pytania skalowanego, w której wartość liczbowa wybierana jest przez respondenta za pomocą suwaka. W odróżnieniu od pytania skalowanego ze stopniami, suwak umożliwia wykorzystanie pełnego zakresu wartości między ustalonymi minimum a maksimum. W pytaniu skalowanym z suwakiem możemy ustawić możliwość wyboru jednej wartości (np. wysokości dochodów) lub dwóch wartości, które stanową przedział (np. godzin czasu pracy). Pytanie to pozwala na dopisanie dowolnej jednostki wartości np. zł, godzin.

Multislider - odmiana z wieloma suwakami
Umożliwia bardziej elegancki i bardziej precyzyjny pomiar elementów na tej samej, ciągłej skali. Multislider to połączenie siatki jednokrotnego wyboru ze skalą w kolumnie oraz pytania typu suwak (slider). Multislider jest niezwykle użyteczny w typowych zastosowań, np. w przypadku o strukturę wydatków (np. w budżet gospodarstwa domowego, wydatki okolicznościowe, wydatki na komunikację). Multislider to również duże usprawnienie w badaniach o zarządzanie budżetem czasu - respondentowi na jednym ekranie wyświetlane są różne czynności i przedziały czasowe. Last but not least, multislider to idealny pytania w formie drabinek cenowych, będących elementami badań elastyczności cenowej (np. PSM - Price Sensitivity Measurement).  

Graficzna prezentacja wyników:
Histogramy, wykresy liniowe

Dyferencjał semantyczny

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Pytanie służy do badania oceny jakiegoś zjawiska na ustalonej skali. Respondent ocenia dane zjawisko na zasadzie kontrastu, określając swoją odpowiedź między dwiema maksymalnie różnymi pozycjami (np. "oceniam bardzo pozytywnie" i "oceniam bardzo negatywnie", "bardzo dobra obsługa" i "obsługa zostawiająca wiele do życzenia")  

Graficzna prezentacja wyników:
Wykres słupkowy, wykres liniowy, histogram

Siatka pytań (matrix, grid) jednoodpowiedziowa

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Idealnie pasuje do sytuacji, gdy chcemy uzyskać odpowiedzi z ustalonego zakresu dla wielu odpowiedzi. Najczęściej odpowiedzi dotyczą tego samego zagadnienia (np. lista funkcjonalności telefonu komórkowego, aspektów obsługi klienta) i oceniane są na tej samej skali. Skala może być określona w sposób abstrakcyjny (np. 1-5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) lub konkretny (np. codzienne, raz w tygodniu, raz w miesiącu itd.). Odpowiedzi z siatki pytań najczęściej prezentowane są w postaci średniej odpowiedzi na skali lub jako suma dwóch skrajnych pozycji skali np. "zgadzam się zdecydowanie lub raczej" (top 2 boxes) lub "nie zgadzam się zdecydowanie lub raczej" (bottom 2 boxes)  

Graficzna prezentacja wyników:
Wykres słupkowy, wykres liniowy, histogram

Siatka pytań (matrix, grid) wieloodpowiedziowa

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Prezentuje się podobnie do siatki pytań jednoodpowiedziowej, jednak w każdym wierszu respondent może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W iersze mogą, ale nie muszą dotyczyć tego samego zagadnienia. Ten typ pytania często wykorzystuje się do budowy tzw. tablicy kontyngencji, która z kolei jest podstawowym składnikiem analizy korespondencji. Typowym przykładem zastosowania jest pytanie o przyporządkowanie do każdego z prezentowanych obiektów (np. marek producentów lodów) atrybutów, którymi zdaniem respondenta wyróżniają się lub które dobrze je opisują (np. "dobra cena", "rodzinne", "egzotyczne")  

Graficzna prezentacja wyników
Wykres słupkowy 3D, mapa korespondencji

Siatka pytań (matrix, grid) z listami rozwijanymi

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Ogólniejsza i otwierająca nowe możliwości wersja siatki wielokrotnego wyboru. Na przecięciu wierszy i kolumn w miejsce standardowych checkbox'ów, znajdują się listy rozwijane (dropdown). Dzięki temu, respondent ma np. możliwość nie tylko wskazania czy dana cecha pasuje do danego produktu, ale również może określić stopień zgodności tej cechy. Pytanie pozwala również na bardziej ekonomiczny wygląd ankiety i krótszy czas wypełniania kwestionariusza. Eksport z jest analogiczny, jak w przypadku siatki wielokrotnego wyboru.  

Graficzna prezentacja wyników
Wykresy słupkowe, mapa korespondencji

Pytanie zawierające multimedia

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Pozwala umieścić materiał audiowizualny przed lub po treści innego pytania. Materiał może być wczytywany z dysku, serwera za pomocą skryptu uruchamiającego treść w Internecie np. na Youtube.  

Conjoint

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Typ pytania, który umożliwia porównywanie złożonych obiektów poprzez jednoczesną analizę wielu ich cech. Za pomocą zaawansowanego algorytmu obiekty prezentują się respondentowi parami. Z każdej pary wybiera jeden z nich i przechodzi do kolejnego porównania. Elementy prezentowane są do momentu, aż zostanie ustalona hierarchia preferencji na wszystkich obiektach. To pytanie pozwala badać preferencje respondentów bez konieczności wielokrotnego zadawania pytań o ważność każdej cechy.  

Pytanie koszykowe (z przenoszeniem elementów)

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Ten typ pytania pozwala respondentom w łatwy sposób przyporządkować elementy z jednej grupy do elementów z drugiej grupy (koszyków) poprzez przeniesienie ich w konkretne miejsce na ekranie. Przykładowym pytaniem, które można zadać za pomocą koszyków jest dopasowanie rodzaju zakupów np. owoce, pieczywo do rodzaju sklepu w którym je kupujemy np. hipermarket, lokalny sklep spożywczy itd..  

Graficzna prezentacja wyników
Wykres słupkowy 3D

Drag&drop ze skalą

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie → Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Ten typ pytania pozwala na umieszczanie wybranych elementów na skalę odpowiedzi z określonymi wartościami. Pytanie drag&drop łączy w sobie możliwości suwaka ze skalą i pytania koszykowego. Umożliwia np. ocenę jakości produktów kilku marek w wygodny sposób na tej samej skali. Dodatkowo, zamiast zwykłego tekstu, możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych (np. logotypów).  

Graficzna prezentacja wyników
Wykres słupkowy zawierający średnie ocen na skali

BPTO

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Pytanie służy analizie relacji między ceną produktem a jego marką. Respondentowi prezentowane są produkty z etykietą oraz ceną. Respondent oceniając te dwie cechy, wybiera najbardziej preferowany produkt. Po wyborze produktu, jego cena rośnie (lub pozostałych maleje) i respondent staje przed kolejnym wyborem, ale w zmienionych warunkach. Wybór jest kontynuowany do momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu cenowego dla wszystkich marek lub na życzenie respondenta (brak preferencji). Pytanie BPTO autorstwa SW Research pozwala na ogromną elastyczność w określaniu początkowych parametrów (cena początkowa, minimalna, maksymalna, wartość kroku), a w eksporcie rejestrowany jest dokładny proces wyboru, krok po kroku.  

Graficzna prezentacja wyników
Wykres kołowy, histogram wykres liniowy

Google Mapa z zaznaczaniem i opisem punktów

Prezentacja graficzna pytania

Przeklikaj pytanie →

Zastosowanie

Określanie lokalizacji jeszcze nie było tak dokładne, szybkie i przyjemne, jak przy użyciu pytania Google Mapa! Wystarczy jedno kliknięcie aby odpowiedzieć na pytanie o swoje miejsce zamieszkania, wskazać miejsca ostatnich podróży, lokalizacje ulubionych restauracji i wiele innych. Zastosowanie mechanizmu Google Maps obejmuje obszarem cały świat. To nie koniec możliwości. Po wybraniu lokalizacji, respondent ma możliwość dodania jej opisu, za pomocą formularza z pytaniami otwartymi, listami rozwijanymi itp.  

Graficzna prezentacja wyników
----------------

Zacznij już dziś!

Darmowa Wersja

Plan darmowy

Wersja akademicka

Praca dyplomowa

Wersje Zaawansowane

Plany płatne

    Instrukcja obsługi