Pomoc / Ustawienia projektu

3S System - ustawienia projektu

 

Ustawienia projektu - wprowadzenie

Ustawienia projektu można zmieniać za pomocą Wizarda (krok 2) lub z poziomu zarządzania projektem
w "Szczegółach projektu":


Zmiany ustawień można dokonywać przed utworzeniem struktury ankiety (nie ma znaczenia czy dodaliśmy jakiekolwiek pytanie), w trakcie tworzenia struktury, po utworzeniu ankiety, a także w trakcie realizacji badania lub zamknięciu ankiety.

Szybkie ustawienia projektu

Aby szybko rozpocząć zbieranie danych można skorzystać z "Szybkiej edycji" ankiety. Aby tego dokonać, w przeglądzie projektów klikamy na flagę (dowolnego koloru) Ankieta w przygotowaniu i zmieniamy poniższe ustawienia:

1) Status ankiety na zbieranie danych (1)
2) Datę startu i zakończenia (2). Jeśli data startu będzie w przyszłości lub data zakończenia w przyszłości, respondenci zobaczą poniższe komunikaty:

3) Wybieramy grupę docelową. W przypadku wybrania opcji: Ankieta dla zarejestrowanych w panelu internetowym - ankieta jest dostępna tylko dla osób zarejestrowanych w panelu internetowym. W przypadku wybrania opcji (...) + umieszczenie w bazie ankiet - ankieta pojawia się w bazie ankiet.
4) Wskazujemy czy osoby trzecie mogą mieć dostęp do wyników w formie wykresów:
Baza ankiet znajduje się na serwisach StudentsWatch.pl oraz SW Panel (nowa odsłona serwisu) - widok poniżej:

Ankiety umieszczone w bazie ankiet są punktowane dla respondentów zależnie od posiadanego przez twórcę ankiety planu. Dla pakietów darmowych - respondenci otrzymają 1 punkt, dla pakietu Enterprise - 10 punktów.

Ustawienia podstawoweUstawienia podstawowe obejmują:

1) nazwę projektu (element wymagany). Jeśli projekt nie ma nazwy - przypisywana jest mu nazwa: Temat-badania. Można dodać kilka takich samych nazw różnym projektom.
2) pokazywanie lub ukrywanie nazwy badania w widoku ankiety na każdej stronie tuż pod nagłówkiem.
3) dodawanie nazwy klienta - pozwala to na proste filtrowanie projektów po nazwie klienta
4) zmienianie adresu URL ankiety na przyjazny link, który przyjmuję postać domena.pl/rozwiaz-ankiete/LINK
5) zmianę statusu ankiety adekwatnie jak w przypadku "Szybkich Ustawień". Zmiana statusu ankiety nie jest możliwa z poziomu WIZARDA (krok2).
6) zmiana terminu startu i końca ankiety - adekwatnie jak w przypadku "Szybkich Ustawień"
7) dodawanie mechanizmu przypominania o końcu projektu. Na 24h przed zakończeniem projektu wysyłany jest email informujący o postępie realizacji
8) pokazywanie lub ukrywanie przed respondentami ikonki do kontaktu z twórcą ankiety Kontakt z twórcą ankiety, który znajduje się na każdej stronie ankiety
9) przegląd adresów URL prowadzących do ankiety oraz gotowy kod iFrame, który można umieścić na każdej stronie internetowej.Wygląd ankiety

Wygląd ankiety obejmuje ustawienia dotyczące prezentacji ankiety dla respondenta. Projektowanie ankiety można ograniczyć do ustawień domyślnych, gotowych szablonów, szybkich zmian kolorystycznych klucozwych elementów lub do całościowych zmian wyglądu opartych na edycji włąsnych szablonów. Dla pakietu Enterprise przygotowujemy odrębny plik CSS dla każdego klienta, który staje się jego ustawieniami domyślnymi.


Wizualne projektowanie ankiety w nowym wydaniu

Projektant ankiety to narzędzie stworzone szczególnie dla osób ceniących indywidualny design ankiet. Każdy znajdzie coś dla siebie - od prostych, gotowych przykładów opartych na klasycznych formularzach, po świecące bogactwem barw ankiety zawietające piękne tła i efekty przezroczystości

Projektant ankiety w nawigacji 3S

Aby wejść do projektanta ankiety wybierz ikonę: . Znajdziesz ją w przeglądzie projektów oraz w Wizardzie.

Widok projektanta ankiety


Projektant zajmuje cały ekran monitora i prezentuje rzeczywisty podgląd ankiety bez podziały stron, który możemy edytować.

Poszczególne elementy projektanta:

 1. SCENA - czyli wszystko co znajdzie się w ankiecie - obejmuje to co widzimy bez górnego i lewego interfejsu. Pierwszym poziomem sceny jest tło.
 2. FORMULARZ ankiety - drugi poziom ankiety - na nim znajdują się pytania i odpowiedzi. Formularz ankiety może być przezroczysty i tworzyć efekt "pływania" pytań w tle
 3. Ustawianie pytań w jednej kolumnie - wszystkie pytania zostaną wyświetlone jedno pod drugim, bez znaczenia ile ustawiliśmy stron w ankiecie (ustawienie standardowe)
 4. Ustawianie pytań w 2 kolumnach
 5. Ustawianie pytań w 3 kolumnach
 6. Zapisywanie szablonu ankiety (tylko wygląd ankiety) do schowka
 7. Odczytywanie szablonu ankiety ze schowka (tylko wygląd ankiety)
 8. Zapisywanie szablonu ankiety do pliku txt (tylko wygląd ankiety)
 9. Odczytywanie szablonu ankiety z pliku txt (tylko wygląd ankiety)
 10. Lista gotowych szablonów
 11. Zamykanie projektanta ankiety
 12. Podgląd rzeczywisty ankiety z podziałem na strony i bez interfejsu projektanta ankiety
 13. Szerokość ankiety. Standardowa szerokość = 675px
 14. Wybór kroju czcionki ankiety (dotyczy wszystkich elementów ankiety). Standardowa czcionka = ARIAL
 15. Wybór tła ankiety. Standardowe tło = kolor szary.
 16. Ustawienia formularza ankiety - kolor, widoczność (przezroczystość), odległość od lewej i górnej krawędzi ekranu, zaokrąglanie rogów
 17. Ustawienia tytułu ankiety - kolor i wielkość czcionki
 18. Ustawienia pytań - kolor i wielkość czcionki, kolor tła pytań (lub brak tła), zaokrąglanie rogów
 19. Ustawienia odpowiedzi - kolor i wielkość czcionki, kolor tła odpowiedzi, kolor podświetlania :hoover i zaznaczonej odpowiedzi, zaokrąglanie rogów, typ radio/checkbox
 20. Pasek postępu
 21. Umieszczanie ikon serwisów społecznościowych (FB, LinkedIn, Twitter)
 22. Ikona kontaktu z twórcą ankiety
 23. Ustawianie logo (tylko pakiety premium+)
 24. Tekst w nagłówku (tylko pakiety premium+)
 25. Tekst w stopce (tylko pakiety premium+)
 26. Ustawienia nawigacji - pokazywanie/ukrywanie, kolor tła obramowania, podświetlenia, czcionki

Projektant - Ustawianie i przenoszenie pytań ankiety

Projektant umożliwia dowolne przenoszenie pytań i układanie ich na Formularzu. Po prostu wybierz pytanie i przeciągnij je w inne miejsce formularza

Po dokonaniu zmian należy zapisać ustawienia.


Tworzenie wielu kolumn pytań

Można ustawić dowolną liczbę kolumn korzystając z automatycznej zmiany kolumn (punkty 3-5) lub klikając na tytuł pytania i określając szerokość, jakei zajmie ono w jednej kolumnie.
Jeśli dla 4 kolejnych pytań dodamy szerokość 25% - pojawią się one obok siebie w jednej linii. Efekt widać poniżej:Automatyczne ustawienia odległości formularza

Aby zachować ujednolicone umiejscowienie formularza ankiety niezależnie od rozdzielczości i wielkości monitora należy stosować automatyczne ustawianie odległości formularza od lewej i prawej storny. Przykładowe ustawienie poniżej:Projektant ankiety - Tipps & Tricks

 1. Aby móc ustawiać wiele pytań w jednym wierszu - należy usunąć podział stron, który jest między nimi (o ile jest ustawiony)
 2. Pytania o wiek, email - mają niestandardową szerokość - powodując efekt pustej przestrzeni (widać to w przykładzie powyżej)
 3. Nigdy nie ustawiaj formularza ankiety w zbyt dużej odległości od lewej strony, gdyż może być niewidoczny lub wymagać przesuwania ekranu w prawo
 4. Szerokość jednej kolumny nie powinna być mniejsza niż 300px
 5. Testuj wygląd ankiety na różnych przeglądarkach i urządzeniach. Niektóre funkcje ustawień np. przezroczystość nie są obsługiwane przez starsze wersje przeglądarek
 6. Zwiększając wielkość czcionki - zwiększasz automatycznie obszar/tło, które je otacza. Wielkość czcionki odpowiedzi nie powinna być większa niż pytań
 7. Kolory elementów wspomagających tj: nagłówka, stopki, literki powiększania czcionki mają ten sam kolor co tytuł ankiety
 8. Dla przeglądarek Internet Explorer (wszystkie wersje) - nie można zmienić widoku radio/checkbox
 9. Mogą istnieć drobne różnice w wyglądzie radio i checkbox zależnie od ich interpretacji przez przeglądarki
 10. Nie zaleca się korzystania z projektanta w trakcie zbierania wywiadów. Zmianę ustawień ankiety zobaczy pierwsza osoba, która wejdzie na ankietę. Osoby, które już są w trakcie wypełniania ankiety - nie zobaczą wprowadzonych zmian
 11. Aby zmiany były widoczne w ankiecie - należy zapisać ustawienia. W trakcie edycji zmiany nie są widoczne dla respondentów
 12. Jeśli nie chcesz, nie musisz korzystać z projektanta ankiet - Twoja ankieta będzie miała ustawienia domyślne.Komunikaty

Komunikaty obejmują wszystkie treści pokazywane respondentom przed lub po ankiecie. Obejmują więc treść kreacji mailowej (widok maila), ekran powitalny, ekran z podziękowaniem, ekrany po odpadnięciu respondenta z badania (ScreenOut). W tym miejscu określamy także akcje realizowane po ankiecie np. przekierowanie na określony adres www.
Wszystkie komunikaty można dodawać za pomocą wbudowanego edytora webowego CKEditor podłączonego do biblioteki multimediów CKFinder. To rozwiązanie pozwala na stworzenie dowolnej kreacji zaproszenia mailowego zawierającego też multimedia lub dłuższe teksty kopiowane z np. WORD-a


Ustawienia komunikatów obejmują:

1) określenie formy zwrotu do respondenta (oficjalne lub nieoficjalne), które jest wykorzystywane na wszystkich etapach przechodzenia ankiety. W przypadku korzystania z włąsnych baz lub panelu intenretowego, treści zaproszeń można zindywidualizować do poziomu imienia i nazwiska.
2) uruchomienie mechanizmu wysyłania dodatkowego maila do respondenta (follow up) po wypełnieniu przez niego ankiety (widok z poziomu Wizarda Krok2 - zaawansowane:

Aby system wysłał maila po ankiecie należy zadać pytanie o email (wariacja pytania otwartego):


Następnie wybrać opcję wysyłania emaila (1), określić tytuł emaila oraz nadawcę (2 i 3) oraz dodać treść maila (4)

3) pokazywanie lub ukrywanie treści zaproszenia w ankiecie. W przypadku gdy ukrywamy treść zaproszenia URL ankiety otrzymuje parametr ?begin=1
4) dodawanie treści zaproszenia za pomocą edytora webowego CKEditor z dodaną biblioteką multimediów. Poniżej widok edytora:


Powyżej zaznaczono: Opcję wklejania tekstu z WORDA (1), dodawanie prostego stylowania (pogrubianie, kursywa - 2), dodawanie multimediów (3), dodawanie pliku .swf (flash).
Dodawanie multimediów odbywa się za pomocą biblioteki multimediów widocznej poniżej. Na obrazie zaznaczono przycisk do ładowania plików z własnego komputera.


5) określanie akcji wykonywanej po pełnym wypełnieniu ankiety przez respondenta (treść podziękowania, przekierowanie na określony URL, treść podziękowania i przekierowanie na określony URL z jednoczesnym wskazaniem czasu po którym zostanie wykonane przekierowanie:


6) określanie akcji wykonywanej po niepełnym wypełnieniu ankiety przez respondenta - ScreenOut (treść podziękowania, przekierowanie na określony URL, treść podziękowania i przekierowanie na określony URL z jednoczesnym wskazaniem czasu po którym zostanie wykonane przekierowanie
7) tworzenie własnego szablonu zaproszenia mailowego (kreacja emailowa)

Komunikaty - opisywane elementy:

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych obejmuje wszelkie ustawienia dotyczące zabezpieczeń ankiety, takie jak blokady oparte na adresie IP, ciasteczkach, tokenach, uwierzytelnianiu mailowym, hasłach.

Ustawienia gromadzenia danych obejmują:

1) określanie maksymalnej ilości realizowanych pełnych wywiadów. Wywiady z określonym ScreenOut nie są liczone
2) blokadę wypełniania opartą na cookies
3) określanie grupy docelowej adekwatnie jak w "Szybkich ustawieniach"
4) gromadzenia lub brak gromadzeniatakich informacji jak: adres IP, przeglądarka, OS, geolokalizacja respondenta. Dane te są następnie łączone w programie SW Explorer
5) zabezpieczanie ankiety hasłem (tym samym dla wsyzstkich lub indywidualnym)
6) zabezpieczenie ankiety tokenami. Po wybraniu tej opcji nalezy wygenerować tokeny w zakładce: http://swresearch/home/tokeny


7) ograniczenie dostępu do ankiety tylko dla wybranej domeny (w przypadku umieszczenia ankiety na własnej stronie WWW
8) ograniczenie dostępu do ankiety tylko dla wybranego adresu IP

Gromadzenie danych - opisywane elementy:

Podgląd i Wyniki

W opcjach zmian podglądu i wyników możemy określić czy możliwy jest podgląd realizacjia badania dla naszych klientów lub osób trzecich. W tym celu wybieramy opcję "Udostępnij wyniki innym osobom = TAK", klikamy na "Wybierz pytania do podglądu" (poniżej):


Następnie wybieramy pytania, generujemy link, kopiujemy go i możemy wysłać wybranym osobom.


Historia

Historia prezentuje wszelkie operacje wykonywane na danym projekcie przez wszystkie osoby, które mają do niej dostęp.


Realizacja - statystyki

Statystyki ankiety obejmują przegląd takich danych jak:

1) Ilość uruchomień ankiety
2) Liczba pełnych wywiadów (nie liczone są ankiety przerwane oraz po Screen Out)
3) Liczba ankiet zrealizowanych na panelu internetowym oraz poza panelem
4) Ilość nieodebranych zaproszeń (dotyczy wysyłki mailowej)
5) Ilość przerwanych ankiet
6) Ilość ankiet ukończonych na Screen Out
7) Response Rate (liczony jako stosunek ilości wypełnionych ankiet do wszystkich kontaktów z ankietą)


Live Edit - edycja ankiety w trakcie badania

Live Edit umożliwia wprowadzanie zmian w ankiecie nawet w trakcie realizacji bez naruszenia struktury ankiety. Aby skorzystać z tej funkcji należy wybrać ikonę: Edycja ankiety w locie
Live Edit umożliwa zmiany: 1) ustawień pytań
2) treści pytań
3) treści odpowiedzi
4) ustawień odpowiedzi
5) kwot ustawionych na pytaniach jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru

Zmiany dodane w Live Edit zapisywane są automatycznie i nie wymagają potwierdzania.