Pomoc / PRespondenci i dobór próby

3S System - respondenci

 

Respondenci - wprowadzenie

3S System umożliwia realizację badań w oparciu o następujące rodzaje baz / grupy użytkowników:1) panele internetowe SW Panel lub StudentsWatch.pl
2) baza ankiet SW Panel - pozwalająca na dobór osób z panelu oraz użytkowników serwisóe SW Panel / StudentsWatch.pl (zarejestrowani lub niezarejestrowani)
3) baza kliencka - Tworzona i zarządzana przez klienta
4) RTS (Real Time Sampling)
5) użytkownicy Facebooka
6) użytkownicy wybranego serwisu internetowego


Na podstawie bazy panelu internetowego możemy dobrać następujące rodzaje prób respondentów:


1) losowa(każdy panelista może zostać wylosowany)
2) losowo - kwotowa (każdy panelista posiadający określone cechy np. wiek 20-30 lat może zostać wylosowany)
3) celowa

Korzystanie z panelu internetowego SW Panel

Korzystanie z panelu internetowego jest możliwe dla klientów biznesowych i indywidualnych. Istnieje kilka sposobów na realizację badań na panelu:
1) zlecenie realizacji bezpośrednio dla SW Research - kontaktując się na adres: sw@swresearch.pl. W zapytaniu należy wskazać wielkość i rodzaj badanej populacji, kwestionariusz ankiety oraz preferowany termin realizacji. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 6 godzin (w dni robocze).
W przypadku zgłoszeń pytań do omnibusa internetowego OmniWatch - należy przesłać pytania w dowlnym pliku tekstowym.
2) skorzystanie z systemu kredytów 3S i wyceniania wywiadów (tylko pakiety Biznes lub Enterprise) - widok poniżej:
Kredyty 3S, za które można kupić poszczególne wywiady, można zamówić w momencie wyboru pakietu Biznes lub Enterprise lub kupić klikając w "Liczba kredytów" (powyżej).

Posiadacze konta Biznes i Enterprise mogą zamówić realizację wywiadów na poszczególnych respondentach ze względu na takie cechy jak: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, województwo, powiat, status edukacyjny i zawodowy.
Po wybraniu interesujących nas cech respondentów - możemy oszacować koszt kampanii realizacji badania na panelu:
Można utworzyć tylko jedną kampanię dla jednego projektu. Gdy wybierzemy "Zapisz Kampanię" - kampania trafia do przeglądu i można ją usunąć. W tym momencie informacja o niej trafia do SW Research. W przypadku akceptacji kampanii przez SW Research jej status (zaznaczony czerwonym kółkiem) zmienia się na zielone światło. W przypadku odrzucenia kampanii - światło ma kolor czerwony. Za każdym razem, gdy kampania jest odrzucana - pracownik SW Research kontaktuje się drogą elektroniczną z osobą zlecającą kampanię.Najczęstsze przyczyny, z powodu których kampania może zostać odrzucona lub zmodyfikowana przez SW Research:
1) brak wystarczającej liczby respondentów w wybranym targecie lub zbyt krótki teramin realizacji dla wskazanego współczynnika response rate. Przykładowo, gdy potencjał panelu wynosi 1000 respondentów, a oczekiwana liczba wywiadów wynosi 700 respondentów - może być niemożliwa realizacja badania w terminie krótszym niż 7 dni.
2) ankieta zawiera treści reklamowe lub naruszające dobre obyczaje
3) ankieta jest błędnie zaprogramowana (niemożliwa do wypełnienia)
4) ankieta zawiera ScreenOut-y, które umożliwiają uzupełnienie jej w ponad 10% i następnie odpadnięcie na ScreenOut. Za screenout nie są pobierane kredyty 3S.
5) ankieta zawiera pytania o email lub nie zapewnia anonimowości (pytania o imię, nazwisko) lub zawiera przekierowanie na zewnętrzny adres URL, który nie został zaakceptowany przez SW Research

Uwaga:
Ankieta powinna być ustawiona (gromadzenie danych) - jako Ankieta tylko dla zarejestrowanych w panelu StudentsWatch / SW Panel.
Kredyty 3S są odpisywane w momencie UKOŃCZENIA przez respondenta wywiadu. Płacisz więc tylko za efekt.

Korzystanie z bazy ankiet SW Panel / StudentsWatch.pl

Baza ankiet umożliwia szybką realizację ankiet wśród panelistów lub użytkowników serwisu swpanel.pl lub studentswatch.pl - gdyż za każdą aktywność uczestnicy badań otrzymują punkty.
Aby projekt pojawił się w bazie akiet należy zmienić jego ustawienia Grupy Docelowej na: "(...) + umieszczenie w bazie ankiet". W zależności od potrzeb można ograniczyć się tylko do panelu internetowego (osoby zalogowane) lub innych użytkowników. Można łączyć realizację jednego projektu - w bazie ankiet oraz na innych bazach respondentów.Dlaczego warto skorzystać z bazy ankiet?1) Duży zasięg (luty 2013 - 115 tys. odwiedzin):
2) wywiady są wykonywane w głównej mierze na panelistach a nie nieokreślonych internautach jak w przypadku badań RTS
3) można publikować wyniki z badań
4) nie trzeba zadawać pytań metryczkowych, gdyż dane z panelu można połączyć z danymi z badania
Zobacz jak wygląda baza ankiet: http://www.swpanel.pl/baza-ankiet

Bazy klienckie - własne bazy respondentów

3S System umożliwia tworzenie i zarządzanie własnymi bazami respondentów. Z jednej bazy można prowadzić wysyłkę do kilku projektów w tym samym czasie.


Tworzenie bazy respondentów

Bazy respondentów tworzymy w zakładce "Respondenci" wybierając znak Zielonego Plusa (1). Możemy nadać bazie nazwę, a następnie ją edytować (2) lub usunąć (3).
Po utworzeniu bazy możemy w nią wejść (klikając na jej tytuł) a następnie rozpocząć dodawanie respondentów. Poniżej prezentowany jest widok bazy bez dodanych rekordów.
Rekordy możemy dodawać poprzez ich ręczne wpisywanie (1) lub poprzez import z pliku CSV (2) . Warunkiem dodania rekordu jest podanie prawidłowego maila. Nie jest możliwe dodanie 2 takich samych adresów mailowych w obrębie jednej bazy. Aby dodać ten sam mail kilka razy - należy utworzyć kolejną bazę respondentów.


Tworzenie bazy respondentów poprzez import z pliku CSV

Aby utworzyć bazę respondentów z pliku CSV - przygotowujemy plik CSV, gdzie w 1 kolumnie (od lewej) umieszczamy adresy email respondentów. Jest to jedyny warunek importu bazy respondentów. Możemy także dodać kolejne cechy respondentów jak: imię, nazwisko, funkcję, firmę, adres, telefon. Cechy te są następnie wykorzystywane przy indywidualizowaniu zaproszeń i komunikatów w ankietach.
Przykład pliku CSV:
Nie jest wymagane uzupełnianie wszystkich kolumn. Powyższy plik zapisujemy jako plik CSV oddzielony przecinkami.
Aby importować rekordy z pliku do bazy, wybieramy ikonę , wybieramy plik i dodajemy go do bazy. Poniżej widzimy efekt dodania rekordów do bazy:
Tworzenie wysyłki zaproszeń


3S System umożliwia dodanie własnych ustawień serwera lub skorzystanie z ustawień domyślnych. W przypadku korzystania z ustawień domyślnych, adres zwrotny noreply ma postać noreply@swresearch.pl. Adres ten jest pokazywany jako adres nadawcy.

Kreacja mailowa

Każdy adresat zaproszenia mailowego otrzymuje maila z kreacją mailową. Jeśli w ustawieniach nie wybrano własnych ustawień kreacji zaproszenia, komunikat, który otrzyma respondent jest taki sam jak w treści zaproszenia do badania. Dodatkowo w komunikacie umieszczony jest na stałe link (token) do badania oraz informacja o twórcy ankiety i jego firmie oraz o systemie 3S.
W przypadku ustawień własnej kreacji należy pamiętać o umieszczeniu w ankiecie linku do ankiety oraz hasła (jeśli jest wymagane). Poniżej ustawienia własnej kreacji maila z poziomu Ustawień projektu:
Ustawienia wysyłki

Aby wysłać zaproszenia na własną bazę respondentów należy wybrać ikonę:
1) podać nadawcę emaila (pojawi się respondentom w mailu jako Nadawca) - (1)
2) okreslić temat Maila (2) - który powinien sugerować, że email zawiera zaproszenie do badania
3) wybrać z listy rozwijanej projekt (3). Na liście znajdują się tylko projekty aktywne tj. z flagą: Zbieranie danych (ankieta aktywna). Wysyłka na nieaktywne projekty nie jest możliwa.
4) wskazać serwer domyślny (4). W przypadku korzystania z serwera sw research lub studentswatch.pl - email zwrotny ma wtedy postać noreply@swresearch.pl lub noreply@studentswatch.pl (a w przyszłości także noreply@swpanel.pl).
5) określić które osoby z bazy powinny otrzymać zaproszenie (5) - (wszyscy lub wybrani lub tylko ci, którzy otrzymali zaproszenie, ale nie wypełnili ankiety do końca)
6) określić czy wysyłane zaproszenie powinno zawierać token jednorazowy wygasający (po 1 kliknięciu wygasa) lub jednorazowy niewygasający (wygasa po wypełnieniu przez respondenta ankiety)
7) kliknąć "wyślij zaproszenia"

Po wysyłce następuje dodanie bazy wysyłkowej do KOLEJKI. W każdej kolejce znajdują się pakiety do 250 maili, które są wysyłane mniej więcej co 3 minuty. Dzięki temu rozwiązaniu możemy wyslać jednorazowo nawet ponad 20 tys. maili bez ryzyka obciążenia serwera. Przykładowo wysłanie 1000 maili trwa ok. 10 minut i odbywa się automatycznie (nie trzeba wysyłać każdej transzy oddzielnie).

Informacje o ustawionych kolejkach do danej bazy znajdziemy po wybraniu ikony:
Powyżej widzimy, że maile jeszcze nie zostały wysłane (zakolejkowanych jest 7 maili, z czego 0 wysłanych). Poniżej widać, że maile zostały poprawnie wysłane (wyszły z naszego serwera). Gdy zauważymy taką informację - możemy być pewni, że wszystko poszło pomyślnie.Widok kreacji mailowej

Respondent otrzymuje zaproszenie o następującym widoku (w mailu - dla programu pocztowego Outlook - 2010)
Śledzenie wysyłki i realizacji badania

3S posiada kompletny system śledzenia postępów wysyłki, informacji o mailach dostarczonych oraz otwartych. Gdy w danej bazie respondentów wybierzemy projekt, na który została wysłana wysyłka pojawi nam się przegląd statystyk realizacji.
Obejmuje on:
1) Informację o statystykach wysyłki zaproszeń (1)
2) informację o statystykach realizacji ankiet dla poszczególnych osób z bazy respondentów (2)
3) informację o dostarczeniu maila do poszczególnych adresatów (w naszym przykładzie - maile nie doszły na fikcyjne adresy)
4) informację o realizacji ankiety dla poszczególnych osób (kolumna - STATUS Ankiety)
5) informację o ilości wysłanych reminderów dla każdego respondenta z osobna (kolumna - INFORMACJE)
Wysyłanie reminderów

Wysyłanie przypomnień odbywa się w ten sam sposób. Remindery mogą mieć odrębną kreację emaila oraz ekran powitalny. Można także zmienić nadawcę, temat maila oraz wysłać z innego serwera. Aby wysłać remindery zmieniamy ustawienie "Wysyłka do" jak poniżej
Własne serwery pocztowe

Aby ustawić własny serwer pocztowy należy Wejść w Ustawienia -> Serwery pocztowe -> znak zielonego plusa i uzupełnić pola zgodnie z informacjami podanymi przez administratora serwera
Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie - na wskazany adres mailowy wysyłany jest testowy mail z potwierdzeniem poprawności ustawień. Po dodaniu ustawień serwer jest widoczny na ekranie wysyłki zaproszeń.