Baza wyników ankiet (beta)

Ankieta dla rodziców

Utworzył: Aleksandra

Data badania: od 2019-10-10 do 2019-10-21

1.Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w ż...2.Czy nauczyciele pytają Pana/Panią, w jaki sposób chcia...3.Z jakich form współpracy ze szkołą może Pan/i korzysta...4.Czy uczestniczy Pan/i w zebraniach ogólnych z rodzicami? 5.Częstotliwość spotkań ogólnych jest Pana/Pani zdaniem: 6.Jakie informacje uzyskuje Pan/i podczas zebrań ogólnych? 7.Jak Pan/i ocenia organizację tych spotkań? 8.Czy uczestniczy Pan/Pani w spotkaniach indywidualnych ...9.W jakich sytuacjach uczestniczy Pan/Pani w takich spot...10.Jakie tematy poruszane są podczas takich spotkań?  11.W jaki sposób Pan/i współpracuje ze szkołą? 12.Płeć: 13.Proszę podać swój wiek (w latach) 14.Miejsce zamieszkania 15.Proszę określić swój aktualny poziom wykształcenia 16.Proszę określić swój aktualny status zawodowy
Przejdź do wyników

Starożytni kosmici

Utworzył: Adam

Data badania: od 2019-10-12 do 2019-10-20

Oglądasz, (paradokumentalny) program/film m. in. na kana...Czy wierzysz w tezy, zawarte w powyższym programie/filmi...Jak myślisz, dlaczego "starożytni kosmici' mieliby pomag...
Przejdź do wyników

Jesienna pora

Utworzył: Agnieszka

Data badania: od 2019-10-06 do 2019-10-18

Co sądzisz o jesieni? Jaki kolor jest dla Ciebie znakiem jesieni? Co najbardziej lubisz w jesieni? Czy jesień jest dla Ciebie porą na gorące herbatki?
Przejdź do wyników

Quiz chemiczny.

Utworzył: Klaudia

Data badania: od 2019-10-11 do 2019-10-18

Co odkryła Maria Skłodowska Curie? PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE RAD I POLON Do jej dokonań... Jaka liczba pH określa substancję, która nie ma odczynu... pH 7 Roztwory o odczynie poniżej 7.0 to kwasy, zaś o od... Który, widoczny na zdjęciu, popularny napój, jasno świe... TONIK Tonik jest przej­rzy­sty w świetle dzien­ny­m, za... Które z poniższych nie jest pierwiastkiem chemicznym? JOWISZ Uran, neptun oraz pluton to pier­wiast­ki che­mi... Jak można przeciąć diament? UŻYWAJĄC DIAMENTU Diament jest naj­tward­szą sub­stan­c... Co należy zrobić (najlepiej) w przypadku rozbicia termo... POSYPAĆ MIEJSCE Z RTĘCIĄ SIARKĄ Rtęć i więk­szość jej z... Jak powszechnie nazywa się kwas acetylosalicylowy? ASPIRYNA Aspiryna ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­krze­po... Do czego używany jest czysty tlen? DO SPAWANIA Spawanie przy użyciu palnika ace­ty­le­no­w... W jakim stanie skupienia woda ma największą gęstość? CIEKŁYM Lód utwo­rzo­ny z czystej wody w wa­run­kach no... Który z tłuszczów używanych do smażenia ma najniższą te... MASŁO Tem­pa­ra­tu­ra, w której zaczyna dymić masło, to... Która z witamin nie jest rozpuszczalna w wodzie? WITAMINA K Witaminy A,D,E i K są roz­pusz­czal­ne w tłu... Wzór chemiczny wody utlenionej to: H2O2 Woda utle­nio­na to nie­orga­nicz­ny związek che­m... Którego kwasu używa się do produkcji materiałów wybucho... KWASU AZOTOWEGO W reakcji z kwasem azotowym otrzy­mu­je... Zlewanie cieczy znad osadu, który zalega pod cieczą w n... DEKANTACJA De­kan­ta­cję stosuje się np. przy pro­duk­c... Który pierwiastek został nazwany na cześć Słońca? HEL Hel został odkryty w 1868 roku najpierw na Słońcu w... Konsumpcja którego rodzaju alkoholu wywołuje ślepotę? METANOLU Alkohol metylowy jest silną tru­ci­zną, 8-10 g... Która benzyna jest bardziej kaloryczna - 95 czy 98? O LICZBIE OKTANOWEJ 95 Liczba oktanowa określa od­por­n... Jak często korzystasz z internetu? Jakie masz wykształcenie? Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?  Wybierz płeć: Ile masz lat? W jakim województwie mieszkasz?
Przejdź do wyników

Smaki węgierskie

Utworzył: Alicja

Data badania: od 2019-10-13 do 2019-10-16

Płeć? Lubisz paprykę? Lubisz bogracz? Potrafisz go zrobić?
Przejdź do wyników

programy informacyjne

Utworzył: rafał

Data badania: od 2019-10-13 do 2019-10-16

oglądasz programy informacyjne
Przejdź do wyników

autorytet

Utworzył: rafał

Data badania: od 2019-10-13 do 2019-10-16

kto ma największy autorytet wśród ludzi Płeć Wiek Wielkość miejscowości
Przejdź do wyników

napoje

Utworzył: rafał

Data badania: od 2019-10-13 do 2019-10-16

pijesz napoje gazowane pijesz napoje niegazowane woda mineralna czy słodka
Przejdź do wyników

pizza

Utworzył: rafał

Data badania: od 2019-10-13 do 2019-10-16

lubisz pizze robiłeś sam pizze Płeć Wielkość miejscowości
Przejdź do wyników

Woda

Utworzył: Alicja

Data badania: od 2019-10-13 do 2019-10-16

Płeć? Pijesz wodę niegazowaną? Jaka to woda?
Przejdź do wyników