Analiza wyników ankiety "Twój status... Twoje wynagrodzenie..."

Jak podał GUS przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w marcu 3.831,84 zł i wzrosło w porównaniu rok do roku o 1,7%, a w stosunku do miesiąca lutego wzrosło o 3,3%. Czy Twoje wynagrodzenie również wzrosło?